Konferencja Naukowo-Dydaktyczna “Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”

Szanowni Państwo !

Miło nam powiadomić, że wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2018 roku planujemy zorganizowanie dawno wyczekiwanej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej na temat wykorzystania ultrasonografii w medycynie ratunkowej:

„ULTRASONOGRAFIA W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ”

Celem planowanej Konferencji jest podniesienie świadomości uczestników-praktyków oraz teoretyków zajmujących się medycyną ratunkową oraz ultrasonografią, a także medycznego środowiska akademickiego, na temat rozwoju tych dziedzin i wykorzystania ich wspólnych możliwości, dla podniesienia jakości leczenia pacjentów, a także nowoczesnej edukacji medycznej.
Planujemy przedstawienie tematyki wykorzystania USG w praktyce w kilku panelach szkoleniowo–dyskusyjnych w szczególności:

•  wykorzystanie USG w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
•  możliwości wykorzystania USG w warunkach HEMS,
•  ultrasonografia na SOR, intensywna terapia,
•  zabiegi pod kontrola USG,
•  ultrasonografia mobilna,
•  resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
•  zabezpieczenie drożności dróg oddechowych,
•  niewydolność oddechowa,
•  echokardiografia w stanach nagłych,
•  ocena pacjenta po urazie,
•  ultrasonografia w pediatrii,
•  dostępy donaczyniowe,
•  pacjent we wstrząsie,
•  pośrednia ocena wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, udary,
•  ultrasonografia w zdarzeniach masowych,
•  ultrasonografia w warunkach medycyny ekstremalnej,
•  ultrasonografia w edukacji medycznej.

Tomasz Górecki

Komitet Organizacyjny
Zakład Dydaktyki medycznej UJCM