Duszność, ból w klatce piersiowej

 

58 letni pacjent przywieziony na SOR przez ZRM z powodu narastającej duszności i bólu w klatce piersiowej. Brak istotnego wywiadu chorobowego.

Przy przyjęciu na SOR:

Pacjent niestabilny hemodynamicznie:

  • A – drożne, silnie pobudzony
  • B – zasinienie twarzy, tachypnoe, silna duszność, SpO2 – 90%, osłuchowo: obustronnie symetryczny, ściszony szmer
  • C- HR 170/min, tachykardia nadkomorowa, BP 100/70 mmHg, skóra blada, chłodna, spocona, marmurkowata, tony serca głuche, żyły szyjne niewypełnione
  • D – pobudzony…….

……. trakcie badania doszło do zatrzymania krążenia w mechaniźmie PEA.

Podjęto czynności resuscytacyjne. W trakcie resuscytacji wykonano badanie USG uwidaczniające masywną tamponadę osierdzia…

Zapis USG

W trakcie RKO podjęto próbę odbarczania tamponady osierdzia uzyskując 500 ml krwi.

Po odbarczeniu tamponady uzyskano ROSC.
W kontrolnym ECHO – brak cech narastania płynu w worku osierdziowym.

W stanie stabilnym: HR – 100/min, BP 110/80, SpO2 – 90% przekazano pacjenta na OIT

Nadesłał:
Dymitr Książek Kierujący SOR Bielany
Norbert Całka koordynator ratowników medycznych SOR Bielany