Fakultet “Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia”. Czyli…

… czyli parę wniosków na przyszłość..

 

W dniach 28 maja – 4 czerwca 2019 miałem przyjemność zorganizować i realizować IV fakultet z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia na Wydziale Lekarskim UJCM w Krakowie we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii UJCM.

Zajęcie mogły być zrealizowane dzięki współpracy z firmą MIRO, która zabezpieczyła na czas fakultetu 4 aparaty USG i 30 fajnych kubków;)

Uczestnikami fakultetu byli studenci IV, V roku Wydziału Lekarskiego UJCM


62005021_2270495999654314_2939370833065279488_o


 

Celem modułu było:

 1. Interdyscyplinarne podejście do pacjenta stosowane w medycynie ratunkowej
 2. Zapoznanie z zasadami rozpoznania i postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych – ultrasonografia (“point of care”)
 3. Zapoznanie z podstawowymi protokołami wykorzystywanymi do diagnostyki USG w stanach nagłych: eFAST, BLUE, FATE, FEER/FEEL, RUSH, podstawy obrazowania naczyń
 4. Nauczenie podejmowania decyzji w oparciu o wyniki obrazowania ultrasonograficznego

Zajęcia teoretyczne obejmowały:

 • wykorzystanie ultrasonografii u pacjentów w stanach zagrożenia życia,
 • wykorzystanie ultrasonografii u pacjenta urazowego,
 • ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • ultrasonografia w niewydolności oddechowej, różnicowanie przyczyn wstrząsu

Zajęcia praktyczne obejmowały:

 • ocena pacjenta po urazie, protokół FAST, eFAST,
  różnicowanie przyczyn wstrząsu
 • ultrasonografia w niewydolności oddechowej, protokół BLUE
 • ocena naczyń żylnych (zakrzepica),
  – ocena wolemii – IVC (żyła główna dolna),
  – naczyń tętniczych,
  – ogólne przygotowanie do kaniulacji,
 • echokardiografia
 • badanie wybranych patologii w oparciu o krótki wstęp kliniczny przy wykorzystaniu symulatora SimMan 3G USG

 

Jedną z form zaliczenia fakultetu poza oceną ciągła wykonywanych badań było krótkie zaliczenie praktyczne. Zaliczenie obejmowało wykonanie (formularz zaliczenia badania, fot.) badania/projekcji eFAST oraz dla chętnych projekcję na IVC.

Ustalono limit czasowy 3 minuty dla projekcji FAST, oraz 5 minut dla eFAST + IVC.


IMG_6427.jpg


WYNIKI

Na podstawie wypełnionych kart oceny jak i oceny wizualnej w trakcie badania zauważyliśmy, że badanie w protokole FAST (plus obrazowanie płuc – projekcje eFAST) nie stanowiły w ogólnym wymiarze większego problemu. Wszyscy studenci byli w stanie wykonać to badanie w zadanym limicie czasowym.


CO POPRAWIĆ, NAD CZYM POPRACOWAĆ ??

Byliśmy zgodni co do faktu, że największe problemy sprawia studentom zobrazowanie mięśnia sercowego w projekcji podmostkowej, oceny IVC jak i LUQ (zachyłek śledzionowo-nerkowy)


Wnioski

 • Czas poświęcony na naukę (przygotowanie własne, wykład, 1-3 godziny ćwiczeń praktycznych w grupach) oceny wg protokołu FAST/eFAST jest wystarczający do zobrazowania podstawowych struktur anatomicznych /projekcji/.
 • Należy położyć większy nacisk na obrazowanie mięśnia sercowego (p. podmostkowa), żyłę główna dolna (IVC), oraz zachyłek śledzionowo-nerkowy (w kontekście protokołu eFAST)
 • Ćwiczenia praktyczne wykonywane przez dłuższy czas na sobie mogą spowodować machinalne przykładanie głowicy w “zapamiętanych” dla danego pozoranta miejscach, co ułatwia wykonywanie ustalonych projekcji. Zalecana częsta zmiana pozorantów.
 • Wydaje się być niezbędne wykorzystanie niezależnych osób, będących pozorantami w czasie zaliczenia praktycznego. Spowoduje to zwiększony realizm wykonywanego badania.
 • Zauważono, że w czasie ćwiczeń z symulatorem SimMan 3G USG (gdzie w oparciu o scenariusz kliniczny studenci musieli dokonać obrazowania USG) występowały problemy w interpretacji realnych zapisów USG.
 • W czasie ćwiczeń wydaje się być niezbędne posiadanie (np. na komputerze, karty badania FATE) klipów z patologiami – widocznymi w czasie obrazowania wybranych struktur. Ułatwi to korelowanie widocznych “prawidłowych” projekcji z potencjalną patologią co może przełożyć się do lepszej interpretacji realnych zapisów USG.

WNIOSEK z WNIOSKÓW

NALEŻY WDROŻYĆ ZAJĘCIA Z ULTRASONOGRAFII NA KAŻDYM WYDZIALE MEDYCZNYM /PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO, WYDZIAŁ LEKARSKI/ JUŻ OD PIERWSZYCH LAT EDUKACJI. OD NAUKI ANATOMII PO NAUKĘ WYKONYWANIA PROCEDUR POD KONTROLĄ USG.

WAŻNE – BY UŚWIADAMIAĆ WSZYSTKIM MEDYKOM, ŻE USG TO POTĘŻNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE, SZCZEGÓLNIE O CHARAKTERZE “POINT OF CARE” … ALE..

WYŁĄCZNIE W OPARCIU O STAN KLINICZNY PACJENTA, O WCZEŚNIEJSZE DOKŁADNE ZBADANIE PACJENTA W SCHEMACIE ABCDE…


 

Mam nadzieję, że udało nam się zaszczepić w głowach studentów nieco inne spojrzenie na świat.. może nie kolorowy ale w 265 odcieniach szarości;)

 

A poza tym to zajebista sprawa to całe to USG 😉

 


Podziękowania dla:
(kolejność przypadkowa)

 • Agnieszka Skrzypek
 • Ania Kocurek
 • Paweł Krawczyk
 • Konrad Jabłoński
 • Mateusz Podolec

fajnie się z Wami robi robotę:)


 

 

Z ultrasonograficznym pozdrowieniem

Tomek Górecki 😉

#otworzumysl
#zmienmyslenie
#czasnazmiany