QUIZ, zawody USG

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Konferencji do aktywnego uczestnictwa w quizie oraz konkursie na najciekawszy opis przypadku  dotyczącego wykorzystania ultrasonografii w medycynie przedszpitalnej.

QUIZ

Informacje ogólne

 1. Quiz składać się będzie z ok. 40 pytań.
 2. Udział w nim będą mogli wziąć zarejestrowani uczestnicy, którzy uiścili opłatę rejestracyjną za Konferencję.
 3. Zagadnienia dotyczyć będą tematyki ultrasonografii w zagrożeniach życia. Pytania testowe będą mieć formę przypadków klinicznych z filmami i zdjęciami USG.
 4. Czas trwania wydarzenia ok. 1 -1,5h.
 5. Maksymalna liczba uczestników to 60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie trwania Konferencji z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter lub Kahoot.
 7. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi w czasie rzeczywistym z ograniczeniem czasowym, wykorzystując do tego swoje urządzenia (np. smartfon) posiadające dostęp do Internetu.
 8. Wyniki konkursu będą analizowane na bieżąco z wykorzystaniem aplikacji.
 9. Troje uczestników z najwyższym wynikiem zostanie nagrodzona na koniec konkursu.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Tomasz Górecki prowadzący działalność pod nazwą Ratownictwo medyczne, kursy, szkolenia z siedzibą na ul. Leśnej 12/19, 58-530 Kowary, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami konkursu „QUIZ – USG W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA” są uczestnicy, którzy dokonali płatności za Konferencję.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania Konferencji. Organizator poinformuje zarejestrowanych uczestników odpowiednio wcześniej o miejscu i czasie trwania konkursu.
 4. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu ultrasonografii w stanach zagrożenia życia odpowiadając na pytania testowe obejmujące wyżej wspomniane zagadnienia.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony z użyciem aplikacji, dlatego też od uczestników wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu.
 6. W celu potwierdzenia swojego udziału w konkursie prosimy o wypełnienie FORMULARZA udostępnionego w czasie rejestracji.
 7. W razie wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Organizatorem.

Najciekawszy opis przypadku w medycynie przedszpitalnej

Informacje ogólne

Kolejną aktywnością w czasie konferencji będzie sesja dotycząca wykorzystania ultrasonografii w medycynie przedszpitalnej. Dla uczestnika z tej sesji, który zaprezentuje najciekawszy przypadek kliniczny będą przeznaczone nagrody w postaci szkoleń medycznych.

💣 3-dniowe szkolenie praktyczne TCCC (Tactical Combat Casualty Care) realizowane przez Eagle-Med System, ośrodek szkoleniowy posiadający akredytację NAEMT
💣 2-dniowe szkolenie K9 TEAM Basic Life Support realizowane przez FEN CREW
💣 3-dniowe warsztatach AiRWAY & BREATHiNG CONTROL realizowane przez Ratunkowa w Roztoce
💣 1-dniowy kurs Ultrasonografia w urazach realizowane przez USG w ZRM


🧨🧨🧨🧨🧨🧨
Poza tym najlepszy „ratowniczy kejs ultrasonograficzny” zostanie przetłumaczony na język angielski i opublikowany w Journal of Special Operations Medicine

#JSOM jest oficjalnym kwartalnikiem Special Operations Medical Association