QUIZ, zawody USG

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Konferencji do aktywnego uczestnictwa w quizie oraz zawodach dotyczących ultrasonografii w stanach zagrożenia życia.

 

QUIZ

Informacje ogólne

 1. Quiz składać się będzie z ok. 40 pytań.
 2. Udział w nim będą mogli wziąć zarejestrowani uczestnicy, którzy uiścili opłatę rejestracyjną za Konferencję.
 3. Zagadnienia dotyczyć będą tematyki ultrasonografii w zagrożeniach życia. Pytania testowe będą mieć formę przypadków klinicznych z filmami i zdjęciami USG.
 4. Czas trwania wydarzenia ok. 1 -1,5h.
 5. Maksymalna liczba uczestników to 60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie trwania Konferencji z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter lub Kahoot.
 7. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi w czasie rzeczywistym z ograniczeniem czasowym, wykorzystując do tego swoje urządzenia (np. smartfon) posiadające dostęp do Internetu.
 8. Wyniki konkursu będą analizowane na bieżąco z wykorzystaniem aplikacji.
 9. Troje uczestników z najwyższym wynikiem zostanie nagrodzona na koniec konkursu.

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zakład Dydaktyki Medycznej z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Łazarza 16, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami konkursu „QUIZ – USG W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA” są uczestnicy, którzy dokonali płatności za Konferencję.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania Konferencji. Organizator poinformuje zarejestrowanych uczestników odpowiednio wcześniej o miejscu i czasie trwania konkursu.
 4. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu ultrasonografii w stanach zagrożenia życia odpowiadając na pytania testowe obejmujące wyżej wspomniane zagadnienia.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony z użyciem aplikacji, dlatego też od uczestników wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu.
 6. W celu potwierdzenia swojego udziału w konkursie prosimy o wypełnienie FORMULARZA udostępnionego w czasie rejestracji.
 7. W razie wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

 • Termin: niedziela, 1 grudnia 2019
 • Miejsce: poziom 1, sala wykładowa, Aula A
 • Godzina: ok 13.00-14.30

 

ZAWODY

Informacje ogólne

 1. Zawody USG składać się będą z 1-2 zadań realizowanych na zaawansowanym symulatorze USG.
 2. Udział w nim będą mogli wziąć zarejestrowani uczestnicy, którzy uiścili opłatę rejestracyjną za Konferencję.
 3. Zagadnienia dotyczyć będą tematyki ultrasonografii w zagrożeniach życia u pacjentów urazowych.
 4. Czas trwania wydarzenia ok. 1,5-2h.
 5. Maksymalna liczba uczestników to 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie trwania Konferencji z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora USG.
 7. Uczestnicy będą badać „wirtualnego pacjenta” w czasie rzeczywistym z ograniczeniem czasowym, wykorzystując do tego użyczony aparat USG
 8. Wyniki konkursu będą analizowane na bieżąco z wykorzystaniem oprogramowania symulatora USG.
 9. Troje uczestników z najwyższym wynikiem zostanie nagrodzona na koniec konkursu.

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zakład Dydaktyki Medycznej z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Łazarza 16, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami zawodów „Ultrasonografia w urazach” są uczestnicy, którzy dokonali płatności za Konferencję, niezależnie od pakietu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania Konferencji. Organizator poinformuje zarejestrowanych uczestników odpowiednio wcześniej o miejscu i czasie trwania konkursu.
 4. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu ultrasonografii w stanach zagrożenia życia u pacjenta urazowego przy wykorzystaniu dedykowanych protokołów ultrasonograficznych.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony z użyciem zaawansowanego symulatora USG oraz realnego aparatu USG.
 6. W celu potwierdzenia swojego udziału w konkursie prosimy o wypełnienie formularza udostępnionego w czasie rejestracji.
 7. W razie wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

 • Termin: sobota, 30 listopada 2019
 • Miejsce: poziom 0
 • Szczegółowe informacje w czasie rejestracji