Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”

Szanowni Państwo !!! Miło nam powiadomić, że wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2018 roku planujemy zorganizowanie dawno wyczekiwanej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej na temat wykorzystania ultrasonografii w medycynie ratunkowej: „ULTRASONOGRAFIA W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ” Celem planowanej Konferencji jest podniesienie świadomości uczestników-praktyków oraz teoretyków zajmujących się […]

III fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  W dniach 12-16 marca 2018 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia. Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM. Zajęcia były realizowane dla studentów IV, V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

Kongres PRC. Warsztaty: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  Wspólnie z Polską Radą Resuscytacji zapraszamy Państwa na krótkie warsztaty dotyczące wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów w stanach zagrożenia życia. Warsztaty odbędą się w Krakowie, w czasie trwania VII Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji w dniach 15-16 grudnia 2017 roku. Badanie USG jako uzupełnienie badania fizykalnego pozwala na wiarygodną ocenę różnych stanów patologicznych, występujących u […]

Warsztaty USG: Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia

  W dniach 11.09 oraz 18.09.2017 w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJCM w Krakowie odbyły się warsztaty ultrasonograficzne dla osób uczestniczących w projekcie badania „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG”. Tym razem (poza oceną płuc, jamy brzusznej) większość zajęć była skoncentrowana na ocenie mięśnia sercowego przy wykorzystaniu protokołu FATE oraz protokołu FEEL. […]

II fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  W dniach 7-12 czerwca 2017 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii „point of care”. Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM. Serdeczne podziękowania za umożliwienie realizacji fakultetu dla firmy WhiteMed Cele warsztatów: Praktyczne przygotowanie do diagnostyki […]

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  „Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie…” Wytyczne resuscytacji ERC 2015     Szanowni Państwo, zwracam się̨ z prośbą o wsparcie i zaangażowanie Państwa placówki w badanie kliniczne „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG”. Badanie to uzyskało pozytywne opiniowanie […]

London’s Air Ambulance

    Wykorzystanie ultrasonografii w ratownictwie przedszpitalnym na przykładzie londyńskiego zespołu HEMS. Młoda pacjentka po urazie, z dużym podejrzeniem wstrząsu hipowolemicznego z uwagi na uraz narządów jamy brzusznej. USG wykorzystane do założenia REBOA. Przeczytaj więcej..