41 lat, uraz głowy

 

41 letni pacjent przywieziony przez osobę bliską, mężczyznę podającego się za brata pacjenta.
W wywiadzie uraz głowy – uderzony metalowym przedmiotem w głowę, zgłasza bóle głowy.
Pacjentowi założono kołnierz unieruchamiający odcinek szyjny kręgosłupa.
Pacjent przytomny, z logicznym płytkim kontaktem 15 pkt. GSC, słabo zorientowany auto i allogennie. Alkohol w dniu dzisiejszym neguje, wczoraj pił.
Wydolny oddechowo i krążeniowo.
Czaszka średniomiarowa, opukowo bolesna bez lokalizacji, krwiak okularowy ok. oczodołu prawego, źrenice okrągłe równe P=L, reaktywne, próba palec nos ujemna. Próba Romberga chwiejna. KLP oddechowo ruchoma, niebolesna palpacyjnie, szmer oddechowy pęcherzykowy obustronnie symetryczny, bez cech zewnętrznego urazu. Otyłość, brzuch miękki, niebolesny, bez objawów otrzewnowych, perystaltyka słyszalna.
Objaw Goldfama obustronnie ujemny.
Ruchomość, czucie, ukrwienie kk. górnych i dolnych zachowana.

Wykonano TK głowy i twarzoczaszki

75031900393_7333tk2016_36052_5_180

Opis TK głowy i twarzoczaszki:

Krwiak przymózgowy nad prawą półkulą mózgu, największy w okolicy czołowej – grubości do 8 mm. Niewielkie ognisko ukrwotocznionego stłuczenia w prawym płacie czołowym średnicy około 13 mm oraz w przedniej części prawego płata skroniowego średnicy 7 mm. Nieduże krwawienie podpajęczynówkowe w lewej okolicy czołowej. Śladowy krwiak podtwardówkowy również nad lewą okolicą czołową.
Układ komorowy przemieszczony w lewo o 4,5 mm.
Złamanie łuski kości czołowej po stronie prawej przychodzące na jej część podstawną na poziomie górnej ściany prawego oczodołu. Poza tym kości twarzoczaszki bez zmian urazowych. Na sklepieniu czaszki szczelina złamania przebiega przez prawą kość ciemieniową do szwu węgłowego.
Krwiak podczepcowy grubości do 13 mm wzdłuż przebiegu szczeliny złamania kości czaszki.


Wykonano USG osłonki nerwu wzrokowego (Optic Nerve Sheath Diameter)

Technika wykonania badania:

  • W czasie badania oceniamy na głebokości 3 mm poza tylną ścianą gałki ocznej, nerw wzrokowy powinien byc widoczny na środku ekranu.
  • Zaleca się wykonanie kilku pomiarów (2-3) po każdej ze stron oraz uśrednienie wyników.
  • Badanie powinno być ograniczone do ok. 60 sekund ( minimalizacja ryzyka urazu termicznego związanego z wpływem ultradźwięków oraz urazu mechanicznego).

Wymiar osłonki nerwu wzrokowego u dorosłych > 5,0 mm ( dla dzieci poniżej 1 r. ż. > 4,0 mm, oraz > 4,5 mm dla dzieci > 1 r. ż.) koreluje ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

20-13-56-hrs-__0000733

20-14-57-hrs-__0000735

Nadesłał
Błażej Piłatowski vel Piłatowicz