Opłaty

 

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zarejestrowanie się za pomocą systemu rejestracji i dokonanie stosownej opłaty – regulamin Konferencji

 

UWAGA: Po zarejestrowaniu się w systemie, na adres e-mail podany w zgłoszeniu, zostaną wysłane wszelkie informacje dotyczące płatności. Dlatego też prosimy o poprawne wpisanie adresu e-mail.


Z uwagi na praktyczny charakter tegorocznej konferencji liczba miejsc jest ograniczona do 180 uczestników.
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.


Regulamin Konferencji


Opłaty rejestracyjne:

 

3 rodzaje pakietów

 • Pakiet 1 – „UCZESTNIK (warsztaty)”  – ilość miejsc ograniczona do 150 osób
 • Pakiet 2 – „UCZESTNIK (bez warsztatów)” – ilość miejsc ograniczona do 30 osób
 • Pakiet 3 – „STUDENT” (darmowa sesja studencka) – ilość miejsc ograniczona do 100 osób

 

Opłata obejmuje:

PAKIET 1

 • wstęp na sesje naukowe,
 • maksymalnie 2 wybrane przez siebie (w trakcie rejestracji) warsztaty praktyczne
 • wstęp na sesję studencką w dniu 30 listopada
 • możliwość uczestnictwa w zawodach eFAST
 • możliwość uczestnictwa w quizie wiedzy ultrasonograficznej
 • komplet materiałów konferencyjnych
 • obiad oraz przerwy kawowe w czasie trwania Konferencji
 • certyfikat uczestnictwa
 • wstęp na stoiska wystawowe firm medycznych

PAKIET 2

 • wstęp na sesje naukowe,
 • wstęp na sesję studencką w dniu 30 listopada
 • możliwość uczestnictwa w zawodach eFAST
 • możliwość uczestnictwa w quizie wiedzy ultrasonograficznej
 • komplet materiałów konferencyjnych
 • obiad oraz przerwy kawowe w czasie trwania Konferencji
 • certyfikat uczestnictwa
 • wstęp na stoiska wystawowe firm medycznych

PAKIET 3

 • wstęp wyłącznie na sesję studencką w dniu 30 listopada
 • wstęp na stoiska wystawowe firm medycznych
 • w pakiecie nie są ujęte przerwy na kawę, przerwa na obiad

SESJA DARMOWA wyłącznie dla zarejestrowanych studentów.
Początek rejestracji na sesje studencką: 5 listopada

 


 

Opłata nie obejmuje:

 • zakwaterowania
 • dojazdu
 • uczestnictwa w imprezie integracyjnej (należy dokonać osobnej opłaty) w dniu 30.11.2019r.

 


Opłata rejestracyjna *

Opłata wczesna
(do 10.11.2019)

Opłata późna
(11-20.11.2019)

PAKIET 1

400 PLN

450 PLN

PAKIET 2

200 PLN

250 PLN

PAKIET 3 ***

Impreza integracyjna **

30 PLN

30 PLN

* O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania środków. Podane ceny są cenami brutto.
** W ramach opłaty imprezy integracyjnej uczestnik otrzymuje bloczek do wykorzystania przy barze
*** SESJA DARMOWA wyłącznie dla zarejestrowanych studentów. Ilość miejsc ograniczona (100 osób)

 


 

Wyciąg z regulaminu

Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa Konferencji w dowolnym momencie.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do dnia 10 listopada 2019 r. włącznie Organizator zwróci 100% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji po 10 listopada 2019 r. Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty konferencyjnej.
4. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres mailowy konferencje@uj.edu.pl.

Pełna treść regulaminu – REGULAMIN KONFERENCJI