Opłaty

W przygotowaniu


Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Udział w konferencji w miejscu jej odbywania
  • Imienny certyfikat uczestnictwa
  • Lunch
  • Przerwy kawowe
  • Wstęp na stoiska wystawowe

Opłata nie obejmuje:

  • Dojazdu w miejsce odbywania się konferencji
  • Noclegów w czasie trwania konferencji

Liczba uczestników konferencji to 300 osób*.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie ona uzależniona od przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19 na czas trwania konferencji.

*  W chwili uzyskania limitu (300) zgłoszeń zostanie uruchomiony dostęp online do streamingu wydarzenia.