Opłaty

TERMIN ZGŁOSZEŃ ORAZ OPŁAT KONFERENCYJNYCH MIJA 11 LISTOPADA

 

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zarejestrowanie się za pomocą systemu rejestracji i dokonanie stosownej opłaty – regulamin Konferencji

UWAGA: Po zarejestrowaniu się w systemie, na adres e-mail podany w zgłoszeniu, zostaną wysłane wszelkie informacje dotyczące płatności. Dlatego też prosimy o poprawne wpisanie adresu e-mail.

Opłata rejestracyjna*

Opłata wczesna
(do 30.09.2018)

Opłata późna
(po 30.09.2018)

Lekarze
500 PLN
560 PLN
Ratownicy medyczni
400 PLN
460 PLN
Pielęgniarki
400 PLN
460 PLN
Studenci**
200 PLN
260 PLN
Impreza integracyjna***
30 PLN
30 PLN

* O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania środków. Podane ceny są cenami brutto.
** Nie dotyczy osób, które wcześniej ukończyły wydziały ratownictwa medycznego/pielęgniarstwa oraz wydziału lekarskiego.
*** W ramach opłaty imprezy integracyjnej uczestnik otrzymuje bloczek do wykorzystania przy barze (kawa, herbata, paluszki 😉 ).

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:
WYCIĄG Z REGULAMINU

2.10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału winna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. W takim przypadku nastąpi zwrot pełnej opłaty konferencyjnej pomniejszony o ewentualne koszty bankowe.

2.11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji po 30 września 2018 r. Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.

 

Opłata obejmuje:

  • wstęp na  sesje naukowe,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • obiady oraz przerwy kawowe w czasie trwania Konferencji,
  • certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi,
  • wstęp na stoiska wystawowe firm medycznych.

Opłata nie obejmuje:

  • zakwaterowania,
  • uczestnictwa w imprezie integracyjnej (należy dokonać osobnej opłaty) w dniu 8.12.2018 r.

 


UWAGA

Wstęp na sale obrad i miejsca wystawowe wyłącznie za okazaniem identyfikatora.

 

Wzór identyfikatora