Opłaty

 

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zarejestrowanie się w pierwszej kolejności za pomocą systemu REJESTRACJI i dokonanie stosownej opłaty.

OPŁATA KONFERENCYJNA ZAWIERA
TYGODNIOWY (OD DATY ZAKOŃCZENIA KONFERENCJI) DOSTĘP DO NAGRANYCH W CZASIE KONFERENCJI MATERIAŁÓW WIDEO 

 

 


 

Opłata za dostęp do Konferencji
on-line 
150 zł/osoba 

__________________

Opłata studencka – 50 zł/osoba **
REJESTRACJA rozpocznie się
20 listopada 2020r.

 

 


PROSIMY O WPISYWANIE WSZYSTKICH DANYCH
NIEZBĘDNYCH DO IDENTYFIKACJI WPŁATY

 

Wykup dostęp

 


UWAGA: Dostęp do Konferencji jest możliwy wyłącznie dla osób, które dokonały stosownej REJESTRACJI oraz opłaty konferencyjnej. Osoby te na kilka dni przed konferencją otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu wszelkie informacje dotyczące szczegółów dostępu do wydarzenia online. Dlatego też prosimy o poprawne wpisanie adresu e-mail (ten sam adres e-mail dla: opłaty, formularz zgłoszeniowy)

** Opłata studencka przeznaczona jest wyłącznie dla osób na pierwszym kierunku studiów (nie są przyznawane punkty edukacyjnCH) Z WAŻNĄ LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ W CZASIE KONFERENCJI