Opłaty

 

 

Opłata wczesna

 

(do 5 stycznia 2023)

Opłata późna

 

(do 20 lutego 2023)

lekarz/lekarka 620 zł 700 zł
ratownik/ratowniczka 580 zł 650 zł
pielęgniarz/pielęgniarka 580 zł 650 zł
student/studentka ** 250 zł 300 zł

 

 


Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Udział w konferencji w miejscu jej odbywania
  • Imienny certyfikat uczestnictwa
  • Lunch
  • Przerwy kawowe
  • Wstęp na stoiska wystawowe

Opłata nie obejmuje:

  • Dojazdu w miejsce odbywania się konferencji
  • Noclegów w czasie trwania konferencji

Liczba uczestników konferencji to 300 osób*.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie ona uzależniona od przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19 na czas trwania konferencji.

*  W chwili uzyskania limitu (300) zgłoszeń zostanie uruchomiony dostęp online do streamingu wydarzenia


** Opłata studencka dotyczy wyłącznie studentów pierwszego kierunku studiów