Materiały szkoleniowe

 

Materiały do samodzielnego przygotowania się do kursu:

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

 


 

Podręczniki POCUS (EN)

Podręcznik POCUS 2 (EN)

Protokoły USG (PL)

Patologie (materiał wideo)

 

BADANIE ABCDE:

 

Urazy (EN)

Podręcznik USG FAST (EN)

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (EN)

 


Materiały własne, w języku polskim:

 

USG PŁUC:

Wprowadzenie

Bat sign

Linie A

Sliding

Barcode

Lung point

Linie B, część 1

Linie B, część 2

Płyn w jamie opłucnowej

Konsolidacje

 

USG W ZATRZYMANIU KRĄŻENIA

 

Wprowadzenie

Wprowadzenie, część 2

Monitorowanie w resuscytacji

PEA, pseudo PEA

4H/4T:

Opieka poresuscytacyjna

 

OCENA NEUROLOGICZNA

 

Osłonka nerwu wzrokowego (ONSD)

Pośrednia ocena wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, część 2

 

DOSTĘPY NACZYNIOWE POD KONTROLĄ USG

 

Wkłucia centralne

Wkłucia obwodowe

Żyła szyjna zewnętrzna

Wkłucia dotętnicze