Program Konferencji, warsztaty, punkty edukacyjne

 

Tegoroczny program Konferencji będzie podzielony na kilka sesji tematycznych:

  • ultrasonografia w medycynie przedszpitalnej, medycynie ekstremalnej,
  • ultrasonografia w urazach oraz wstrząsie,
  • ultrasonografia w chirurgii oraz ortopedii,
  • ultrasonografia w położnictwie i ginekologii,
  • ultrasonografia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
  • ultrasonografia w kardiologii i neurologii,
  • ultrasonografia w edukacji.

 

 

Program Naukowy

 

 Sobota, 8 grudnia 2018

7.30 – 15.00  rejestracja, hol główny, parter

Sala wykładowa
aula A/B, poziom 1

9.00-9.45 Rozpoczęcie, otwarcie Konferencji
„Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”
Zakład Dydaktyki MedycznejWykład inauguracyjnyCiemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
Guzikologia w ultrasonografii, czyli czym i dlaczego pokręcić aby poprawić obrazowanie
Marcin Tusiński
SESJA 1/2 Ultrasonografia w medycynie przedszpitalnej oraz medycynie ekstremalnej
9.45-10.05 USG w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Łukasz Skorupa
10.05-10.25 USG w diagnostyce zatorowości płucnej w warunkach przedszpitalnych
Marcin Gałkiewicz
10.25-10.45 Implementacja USG w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Możliwości zastosowania w HEMS
Tomasz Derkowski
10.45-11.05 USG w urazach, protokół FAST/eFAST
Magdalena Woch-Trojanowska
11.05-11.35 Przerwa kawowa
11.35-11.55 Takie cuda to tylko ratownicy! – słów kilka o USG w ratownictwie na sterydach
Katarzyna Hampton
11.55-12.15 USG w warunkach wysokogórskich na przykładzie Projektu Bezpieczny Kazbek – 3650 m n.p.m.
Tomasz Górecki
12.15-12.35 USG point of care w transporcie noworodków
Wojciech Durlak
12.35-12.55 Mayhem unplugged – USG w segregacji medycznej zdarzeń masowych
Katarzyna Hampton
12.55-13.15 Zastosowanie żelów dystansujących w ultrasonografii ratunkowej i nie tylko
Marcin Tusiński
13.15-13.25 Sesja plenarna
13.25-13.40 Losowanie nagród książkowych
„Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii”
13.40-14.40 Przerwa obiadowa
SESJA 3 Ultrasonografia w urazach oraz wstrząs
14.40-15.00 USG w urazie wielonarządowym – kiedy czas podjęcia dobrej decyzji terapeutycznej jest na wagę życia
Joanna Zorska
15.00-15.20 FAST – nie zawsze taki oczywisty
Paweł Witkowski
15.20-15.40 Ratunkowe nakłucie worka osierdziowego pod kontrolą
USG – technika i materiały
Marcin Tusiński
15.40-16.00 Ocena ultrasonograficzna we wstrząsie
Paweł Andruszkiewicz
16.00-16.20 Dostępy donaczyniowe pod kontrolą USG
Bartosz Frączek
16.20-16.30 Sesja plenarna
16.30-17.00 Przerwa kawowa
SESJA 4 Ultrasonografia w ortopedii oraz chirurgii
17.00-17.20 Zwichnięcie barku. Rozpoznawanie, różnicowanie
i potwierdzenie nastawienia przy użyciu USG
Maciej Bohatyrewicz
17.20-17.40 Wykorzystanie USG w zamkniętej repozycji złamania nasady dalszej kości promieniowej
Małgorzata Rak, Michał Dudek
17.40-18.00 Zakrzepica żył głębokich – ocena ultrasonograficzna
Łukasz Skorupa
18.00-18.15 Dynamiczne badanie USG pęcherza moczowego
w przebiegu ostrych bólów podbrzusza w celu uwidocznienia objawu rulonizacji zawartości moczu
Maryla Kapusta
18.15-18.25 Sesja plenarna
Początek
21.00-4.00
Spotkanie integracyjne. Klub Choice
Niedziela, 9 grudnia 2018
8.30-15.00 rejestracja, hol główny, parter

Sala wykładowa
aula A/B, poziom 1

SESJA 5 Ultrasonografia w pediatrii oraz ginekologii i położnictwie
9.00-9.30 USG w stanach zagrożenia życia w położnictwie
i ginekologii. Pokaz badania USG
Marcin Wiecheć
9.30-9.50 Możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego
w wybranych stanach nagłych w pediatrii
Łukasz Szmygel
9.50-10.10 Zastosowanie USG w procesie diagnostyki i leczenia dzieci ze złamaniem kości przedramienia z przemieszczeniem
Maria Dierżęga
10.10-10.25 Monitorowanie ultrasonograficzne repozycji złamań u dzieci
Arkadiusz Konieczny
10.25-10.35 Sesja plenarna
10.35-11.05 Przerwa kawowa
SESJA 6 Ultrasonografia na SOR
11.05-11.25 Zamknięte obrażenia czaszkowo-mózgowe
Jarosław Gucwa
11.25-11.45 Dzień z życia SOR
Jola Cylwik
11.45-12.05 Ocena ultrasonograficzna pacjenta z bólem w klatce piersiowej
Dorota Sobczyk
12.05-12.25 USG w ostrej niewydolności oddechowej. Case study
Łukasz Skorupa
12.25-12.50 Błędy w diagnostyce ultrasonograficznej płuc – jak ich nie popełnić
Wojciech Kosiak
12.50-13.10 USG w zatrzymaniu krążenia
Dorota Sobczyk
13.10-13.20 Sesja plenarna
13.20-14.20 Przerwa obiadowa
SESJA 7 Ultrasonografia w kardiologii oraz neurologii
14.20-14.40 USG klatki piersiowej w kardiologicznych stanach zagrożenia życia
Robert Ryczek
14.40-15.00 Echokardiografia w stanach nagłych
Beata Uziębło-Życzkowska
15.00-15.20 USG w pośredniej ocenie podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego
Łukasz Szmygel
15.20-15.40 Badania ultrasonograficzne w neurologii
Dorota Zawiślak
15.40-15.50 Sesja plenarna
SESJA 8 Sesja edukacyjna
15.50-16.05 Nowoczesne metody nauczania ultrasonografii
Firma Reago
16.05-16.25 Edukacja ultrasonograficzna studentów. Gdański Uniwersytet Medyczny
Wojciech Kosiak
16.25-16.45 Edukacja w ultrasonografii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Paweł Andruszkiewicz
16.45-17.00 Edukacja w ultrasonografii. Zakład Dydaktyki Medycznej UJCM
Zakład Dydaktyki Medycznej UJCM
17.00-17.15 Edukacja ultrasonograficzna na przykładzie projektu Ultraspokografia
Aleksandra Przybył, Jerzy Miłów
17.15-17.25 Sesja plenarna
17.25 Zakończenie Konferencji
„Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”
Zakład Dydaktyki Medycznej UJCM

 


Warsztaty praktyczne

 

Piątek, 7 grudnia
12.30-16.30 USG w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej Marcin Gałkiewicz, Tomasz Lemm
13.00-14.30 USG w niewydolności oddechowej Łukasz Skorupa
15.00-16.30 USG w niewydolności oddechowej Łukasz Skorupa
17.00-18.30 USG w niewydolności oddechowej Łukasz Skorupa
Sobota, 8 grudnia
10.00-11.00 Dostępy donaczyniowe
pod kontrolą USG
Bartosz Frączek
11.00-13.00 Echokardiografia Dorota Sobczyk
12.15-13.15 Dostępy donaczyniowe
pod kontrolą USG
Bartosz Frączek
Niedziela, 9 grudnia
9.30-11.30 Echokardiografia Dorota Sobczyk
11.00-12.30 USG w pośredniej ocenie podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego Łukasz Szmygel

 

Pobierz program

Program Naukowy

 


Sprzęt na warsztaty praktyczne zapewniają:

sh_logo_layer_rgb

intimex

Clarius-Logo-912x1024

http://whitemed.pl

 


Punkty edukacyjne

  • Za uczestnictwo w Konferencji lekarzom przysługuje 16 punktów edukacyjnych, przyznawanych przez MCKP UJ.
  • Uczestnikom Konferencji przysługuje 15 punktów edukacyjnych PTU.
  • Za uczestnictwo w Konferencji ratownikom medycznym przysługuje 16 punktów edukacyjnych oraz 3 punkty edukacyjne w uczestnictwie w warsztatach praktycznych przyznanych przez Małopolskiego Konsultanta w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej.