Program, warsztaty

 

Tegoroczny program Konferencji będzie podzielony na kilka sesji tematycznych:

  • ultrasonografia w anestezjologii,
  • ultrasonografia w kardiologii,
  • ultrasonografia w chorobach wewnętrznych,
  • ultrasonografia w neurologii,
  • ultrasonografia w medycynie ratunkowej,
  • ultrasonografia w pediatrii,
  • ultrasonografia w chirurgii, ortopedii,
  • ultrasonografia a edukacja,
  • ultrasonografia w medycynie ekstremalnej.

 

 

Wstępny, tematyczny program Konferencji

Kolejność i zakres tematyczny może ulec zmianie

 

CZAS PRELEGENT TEMAT
20 minut Lek.  Jarosław Gucwa Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia na SOR.
20 minut Lek.  Katarzyna Hampton Mayhem unplugged – USG w segregacji medycznej zdarzeń masowych.
20 minut Lek. Maryla Kapusta Dynamiczne badanie USG pęcherza moczowego w przebiegu ostrych bólów podbrzusza w celu uwidocznienia objawu rulonizacji zawartości moczu.
20 minut Dr n. med. Łukasz Szmygel Ultrasonografia w urazach, protokół FAST/EFAST.
20 minut Dr n. med. Łukasz Szmygel Ultrasonografia w pediatrii.
20 minut Lek. Arkadiusz Konieczny Przydatność badań ultrasonograficznych do oceny skuteczności repozycji złamań kości długich u dzieci.
30 minut Prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak Pułapki w ultrasonografii płuc.
20 minut Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk Ultrasonografia w nagłym zatrzymaniu krążenia.
20 minut Lek.  Tomasz Derkowski Implementacja ultrasonografii point-of-care w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
20 minut Lek. Łukasz Skorupa Ultrasonografia w Zespołach Ratownictwa Medycznego.
20 minut Lek.  Magdalena Woch-Trojanowska Ultrasonografia w urazach.
20 minut Dr n. med. Maciej Bohatyrewicz Zwichnięciu barku. Rozpoznawaniu i potwierdzeniu nastawienia przy użyciu USG.
20 minut Dr n. med. Malgorzata Rak
Lek. med. Michał Dudek
Wykorzystaniu ultrasonografii w zamkniętej repozycji złamania nasady dalszej kości promieniowej.
30 minut Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć USG w stanach zagrożenia życia w położnictwie i ginekologii.
30 minut Prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak Edukacja ultrasonograficzna.
20 minut Lek. Marcin Tusiński Edukacja ultrasonograficzna.
20 minut Lek. Łukasz Skorupa Ultrasonografia w niewydolności oddechowej.
20 minut Lek. Marcin Tusiński Ultrasonografia w urazach.
20 min Lek. Bartosz Frączek Dostępy donaczyniowe pod kontrolą USG.
25 minut Lek. Krzysztof Nycz Ultrasonografia w ostrych stanach internistycznych.
25 minut Lek. Joanna Zaorska Ultrasonografia w urazie wielonarządowym – kiedy czas podjęcia dobrej decyzji terapeutycznej jest na wagę życia.
20 minut Dr n. med. Dorota Zawiślak Zastosowanie ultrasonografii w ostrych stanach neurologicznych.
20 minut Lek. Paweł Witkowski Ultrasonografia w medycynie ratunkowej.
20 minut Dr n. med. Paweł Andruszkiewicz Ocena ultrasonograficzna we wstrząsie.
20 minut Dr n. med. Paweł Andruszkiewicz Edukacja ultrasonograficzna.
20 minut Dr n. med. Maria Dzierżęga Ocena ultrasonograficzna złamań kości długich u dzieci.
20 minut Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk USG w ostrych stanach kardiologicznych.
25 minut Lek. Łukasz Skorupa Zakrzepica żył głębokich – ocena ultrasonograficzna.
20 minut Lek. Katarzyna Hampton Takie cuda to tylko ratownicy! – słów kilka o USG w ratownictwie na sterydach.
25 minut Dr n. med. Mateusz Podolec Echokardiografia, ocena układu naczyniowego.
20 minut Tomasz Górecki Możliwościach wykorzystania USG w medycynie ekstremalnej, na przykładzie funkcjonującego na wysokości 3650 mnpm ambulatorium medycznego w projekcie Bezpieczny Kazbek.
20 minut Marcin Gałkiewicz USG w przedszpitalnym wykrywaniu Ostrej Zatorowisci Płucnej jako szansa dla pacjentów.
20 minut Dr n. med. Robert Ryczek Ultrasonografia klatki piersiowej w kardiologicznych stanach zagrożenia życia
20 minut Dr n. med. Beata Uziębło-Życzkowska Echokardiografia w stanach nagłych.

 

 

 

Warsztaty praktyczne

 

W przeddzień Konferencji jak i w czasie jej trwania planowane są następujące warsztaty praktyczne:

* Dostępy donaczyniowe pod kontrolą USG
* Ocena układu żylnego, tętniczego pod kontrola USG
* USG w niewydolności oddechowej
* Echokardiografia
* USG w urazach
* Pośrednia ocena wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
* Symulowane scenariusze kliniczne (zespół 3-4 osobowy) z wykorzystaniem symulatora SimMan 3G – USG

 

Sprzęt na warsztaty praktyczne zapewniają:

sh_logo_layer_rgb

intimex

logo_boxmet_medical-kopia

http://whitemed.pl