Program Konferencji

Ramowy program konferencji

(program może ulec niewielkim zmianom)

Piątek, 3 grudnia 2021

 
   
14.00-18.00 Warsztaty praktyczne
   
18.00-18.20 Rozpoczęcie V Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
„Ultrasonografia w medycynie ratunkowej. Pułapki ultrasonografii.”
18.20-20.20 Sesja inauguracyjna: Czy każda pomyłka to od razu błąd?
   
   

Sobota, 4 grudnia 2021

 
   
09.00-10.30 Sesja 1          Ultrasonografia przedszpitalna
10.30-10.50 Przerwa na kawę
10.50-13.00 Sesja 2          Sesja   Lus.expert
13.00-13.40 Przerwa na obiad
13.40-15.50 Sesja 3          Sesja   CrticalUSG
15.50-18.20 Sesja 4          Sesja międzynarodowa
   
   

Niedziela, 5 grudnia 2021

 
   
09.00-10.30 Sesja 5          Sesja studencka/edukacyjna
10.30-12.00 Sesja 6          Sesja pediatryczna
12.00-12.30 Przerwa na kawę
12.30-14.30 Sesja 7          Sesja weterynaryjna
14.30-14.50 Przerwa na kawę
14.50-16.30 Sesja 8          Sesja „case study”
Około 17.00 Zakończenie Konferencji

 

Warsztaty praktyczne

Piątek, 3.12.2021

/godzina 14.00-18.00/

  • Niewydolność oddechowa
  • Niewydolność krążenia
  • Urazy
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Sobota, 4.12.2021

  • Niewydolność oddechowa
  • Niewydolność krążenia 
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Dostępy donaczyniowe

Cena pojedynczego warsztatu wynosi 60 zł brutto.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń/opłat.

Rejestracja na warsztaty rozpocznie się 10 listopada 2021.