Formularz badania USG

12299316_759714437494019_6630408516894939246_n_HDR


W trakcie szkolenia, lub realnych interwencji ZRM u pacjentów lub ochotników będzie wykonywana nieinwazyjna interwencja dotycząca oceny ultrasonograficznej płuc (protokół BLUE) i w razie potrzeby dodatkowe projekcje, w tym echokardiograficzne (protokół FATE) oraz nieinwazyjna ocena jamy brzusznej i miednicy (protokół FAST z dodatkowymi w razie potrzeby projekcjami – protokół EFAST). Badanie zostanie opisane w formularzu badania (ryc. 1). Nieinwazyjna ocena saturacji i/lub kapnometriii, ciśnienia tętniczego krwi, częstości pracy serca, badania fizykalnego klatki piersiowej czy gazometrii krwi tętniczej będzie miała na celu ocenę stanu pacjenta jako predyktora wydolności krążeniowo-oddechowej. Wyniki badania ultrasonograficznego wykonywanego przez lekarzy, ratowników w ZRM będą weryfikowane z otrzymanymi wynikami badań radiologicznych w celu oszacowania czułości i swoistości oceny ultrasonograficznej w przebiegu szeroko pojętej niewydolności krążeniowo-oddechowej wśród pacjentów w opiece przedszpitalnej.

Formularz badania USG Ryc.1  Formularz badania ultrasonograficznego.