Terminy szkoleń

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia 


Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej


Ultrasonografia w urazach