Terminy szkoleń

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia


Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej


Ultrasonografia w urazach – szkolenie online