Materiały szkoleniowe

Materiały do samodzielnego przygotowania się do kursu:

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 


Materiały własne, w języku polskim

 

USG W ZATRZYMANIU KRĄŻENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie, część 2

Monitorowanie w resuscytacji

PEA, pseudo PEA

4H/4T:

Opieka poresuscytacyjna

 

 

USG PŁUC:

Wprowadzenie

Bat sign

Linie A

Sliding

Barcode

Lung point

Linie B, część 1

Linie B, część 2

Płyn w jamie opłucnowej

Konsolidacje

 


Ultrasonografia w resuscytacji krażeniwo-oddechowej (EN)

 

BADANIE ABCDE:

 

Podręcznik USG FAST (EN)

 

Patologie (materiał wideo)