Oferta szkoleniowaUltrasonografia „point of care” jest to metodą diagnostyczną, która na przestrzeni ostatnich lat zdobywa coraz to większą popularność w medycynie ratunkowej.

Podstawowymi obszarami zastosowania ultrasonografii point of care u pacjentów w stanach zagrożenia życia są między innymi:

  • różnicowanie przyczyn wstrząsu z oceną hemodynamiczną
  • ocena stanu wolemii
  • podstawowa ocena płuc – różnicowanie przyczyny niewydolności oddechowej
  • ocena ciśnienia śródczaszkowego
  • ocena pacjenta po urazie
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa /ALS/

Oferowane szkolenia przeznaczone są dla personelu medycznego mającego do czynienia z pacjentami będącymi w stanach zagrożenia życia oraz w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia u osoby dorosłej.

Szkolenie prowadzone są w cyklach jedno i dwudniowym