Kogo badamy?

 

12347849_759714447494018_114545401975186539_n_HDR


Zastosowanie ultrasonografii w ocenie układu oddechowego i krążenia stanowi bezpieczną i szybką alternatywę diagnostyki. Jako uzupełnienie podstawowego badania ABCDE pozwolić może na podejmowanie odpowiednich decyzji terapeutycznych. Nie jest to związane z ryzykiem wystąpienia powikłań w odróżnieniu od stosowanych metod diagnostycznych używających promieniowania rentgenowskiego. Walidacja diagnostyki ultrasonograficznej w populacji pacjentów w pomocy przedszpitalnej może wpłynąć na poprawę opieki medycznej w tej grupie.


Grupa badana:
Pacjenci, u których wystąpiły objawy niewydolności oddechowo-krążeniowej z występującą niestabilnością hemodynamiczną, u których w dalszej diagnostyce wykonane będą badania obrazowe (RTG, tomografia komputerowa lub powtórne badanie USG) oprócz standardowej oceny i badania przedmiotowego w warunkach SOR.
Pacjenci kwalifikowani do badania będą rekrutowani wśród pacjentów zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego z wybranych miast. Ze wszystkimi uczestnikami badania przeprowadzona będzie rozmowa, w trakcie której pacjenci będą mogli zapoznać się z procedurą badania.
Grupę badawcza będzie obejmowała pacjentów obu płci, u których w okresie trwania badania pilotażowego doszło do pogorszenia stanu zdrowia, koniecznego do wezwania zespołu Pogotowia Ratunkowego. Kryterium włączenia pacjentów do badania będzie przede wszystkim uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania.
Od dnia 25 lutego 2017 do badania zostają włączeni pacjenci będący w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Wykluczeni z badania:
Pacjenci poniżej 18 roku życia. Z części badania mającej na celu ocenę stan pacjenta po dotarciu do szpitala zostaną wyłączone osoby, które na etapie opieki przedszpitalnej nie wyraziły zgody na wzięcie w nim udziału.