Rejestracja, regulamin konferencji

 

Udział w Konferencji jest odpłatny.
Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona*


Rejestracja zakończona


 

Liczba uczestników konferencji to 300 osób*.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie ona uzależniona od przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19 na czas trwania konferencji.

*  W chwili uzyskania limitu (300) zgłoszeń zostanie uruchomiony dostęp online do streamingu wydarzenia.


WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST PRZESŁANIE PRZEZ UCZESTNIKA ZGŁOSZENIA ORAZ UISZCZENIE OPŁATY.
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE BŁĘDNYCH LUB NIEPRAWDZIWYCH DANYCH PRZEZ UCZESTNIKA PODCZAS REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ.

Opłata studencka dotyczy wyłącznie studentów pierwszego kierunku studiów


REGULAMIN KONFERENCJI