Konferencja USG


 

gotowe

 


 

W 2015 roku Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował pionierską na skalę kraju konferencję medyczną dotyczącą wykorzystania ultrasonografii w ratownictwie medycznym i praktyce SOR. Zachęceni sukcesem ówczesnej konferencji jako Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiliśmy kontynuować rozwijanie tematu dotyczącego diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów w stanach zagrożenia życia.

W 2018 roku zrealizowaliśmy kolejną odsłonę spotkania z ultrasonografią w medycynie ratunkowej. Na konferencji pojawiło się łącznie około 300 uczestników mających możliwość wysłuchania ponad 30 wykładów znakomitych prelegentów z całego kraju.

W czasie tej konferencji, po licznych rozmowach doszliśmy do wniosku, że najlepszym dla nas rozwiązaniem będzie organizacja corocznych (na zasadzie naprzemiennych – teoretycznych – praktycznych) „spotkań ultrasonograficznych” w Krakowie.

W 2019 roku nasze trzecie już spotkanie z ultrasonografią miało przede wszystkim wymiar praktyczny. W programie zrealizowaliśmy przeszło 49 warsztatów praktycznych dotyczących różnych zagadnień z wykorzystania ultrasonografii u pacjentów w stanach zagrożenia życia. Warsztaty praktyczne były poprzedzone wspólnymi, krótkimi sesjami wykładowymi.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym..

Światowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że większość stacjonarnych aktywności została przeniesiona do świata wirtualnego.. Nie inaczej jest z naszą tegoroczną edycją konferencji ultrasonograficznej..

W dniach 4-5 grudnia 2020 roku odbędzie się czwarta Konferencja „Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”. Jej celem przewodnim będzie próba odpowiedzi na pytanie czy ultrasonografia powinna być celem samym sobie.. czy środkiem do osiągnięcia pewnego celu…