Konferencja USG


 

logo_jasny-1

 


 

W 2015 roku Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował pionierską na skalę kraju konferencję medyczną dotyczącą wykorzystania ultrasonografii w ratownictwie medycznym i praktyce SOR. Zachęceni sukcesem ówczesnej konferencji jako Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiliśmy kontynuować rozwijanie tematu dotyczącego diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów w stanach zagrożenia życia.

W 2018 roku zrealizowaliśmy kolejną odsłonę spotkania z ultrasonografią w medycynie ratunkowej. Na konferencji pojawiło się łącznie około 300 uczestników mających możliwość wysłuchania ponad 30 wykładów znakomitych prelegentów z całego kraju.

W czasie tej konferencji, po licznych rozmowach doszliśmy do wniosku, że najlepszym dla nas rozwiązaniem będzie organizacja corocznych (na zasadzie naprzemiennych – teoretycznych – praktycznych) „spotkań ultrasonograficznych” w Krakowie.

W tym roku nasze trzecie już spotkanie z ultrasonografią ma przede wszystkim wymiar praktyczny. W programie zaplanowaliśmy szereg warsztatów praktycznych poprzedzonych wspólnymi, krótkimi sesjami wykładowymi.