Konferencja USG


W 2015 roku Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował pionierską na skalę kraju konferencję medyczną dotyczącą wykorzystania ultrasonografii w ratownictwie medycznym i praktyce SOR. Zachęceni sukcesem ówczesnej konferencji jako Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiliśmy kontynuować rozwijanie tematu dotyczącego diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów w stanach zagrożenia życia.

W 2018 roku zrealizowaliśmy kolejną odsłonę spotkania z ultrasonografią w medycynie ratunkowej. Na konferencji pojawiło się łącznie około 300 uczestników mających możliwość wysłuchania ponad 30 wykładów znakomitych prelegentów z całego kraju.

W czasie tej konferencji, po licznych rozmowach doszliśmy do wniosku, że najlepszym dla nas rozwiązaniem będzie organizacja corocznych (na zasadzie naprzemiennych – teoretycznych – praktycznych) “spotkań ultrasonograficznych” w Krakowie.

W 2019 roku nasze trzecie już spotkanie z ultrasonografią miało przede wszystkim wymiar praktyczny. W programie zrealizowaliśmy przeszło 49 warsztatów praktycznych dotyczących różnych zagadnień z wykorzystania ultrasonografii u pacjentów w stanach zagrożenia życia. Warsztaty praktyczne były poprzedzone wspólnymi, krótkimi sesjami wykładowymi.

Rok 2020 był rokiem szczególnym..

Światowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że większość stacjonarnych aktywności została przeniesiona do świata wirtualnego.. Nie inaczej było z naszą edycją konferencji ultrasonograficznej..

W dniach 4-5 grudnia 2020 roku odbyła się czwarta Konferencja “Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”. Jej celem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie czy ultrasonografia powinna być celem samym sobie.. czy środkiem do osiągnięcia pewnego celu… 

Jest rok 2021… 

Jest to już nasza jubileuszowa konferencja “Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”.

W tym roku chcemy poruszyć temat ogromnej popularyzacji tej metody diagnostycznej w ujęcie pacjentów w stanach zagrożenia życia. Wraz z popularnością ultrasonografii (dostępność wiedzy, urządzeń) potencjalnie wzrasta ilość nieodpowiednio przygotowanych nieradiologów do tej formy diagnostyki. Zatem nieco przewrotnym celem piątej konferencji będzie podjęcie dyskusji na temat “pułapek w ultrasonografii”.

Jak wiecie.. z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy odwołać naszą konferencję… Ale już po kilku miesiącach podjęliśmy decyzję o jej reaktywacji. 
Lecz z uwagi na w dalszym ciągu występującą sytuację epidemiologiczną, bardzo trudną sytuację u naszych wschodnich przyjaciół, V Konferencja USG będzie zorganizowana w marcu 2023 roku

Mamy nadzieję, że do tego czasu wszystkie niepokojące okoliczności odejdą w niepamięć..

 

Do zobaczenia w Krakowie

Tomek Górecki