Zatrzymanie krążenia

 

Wyjazd w kodzie 1

Wezwanie: „DPS, nieprzytomna, reanimują”

W trakcie dojazdu do pacjenta: przygotowanie sprzętu, podział ról w zespole. Zaplanowanie działań, ustalenie priorytetów.

Na miejscu zdarzenia

Kobieta, 72 lata, niewydolność krążenia, choroba Parkinsona w wywiadzie. 3 osoby (pracownicy DPS) prowadzą RKO (BLS + BMV).

W trakcie potwierdzenia zatrzymania krążenia (brak oddechu/tętna), druga osoba z zespołu nakleja elektrody samoprzylepne.

W szybkiej ocenie rytmu:

IMG_8669

 

Rozpoczęto RKO zgodnie z zaleceniami ERC (rytmy niedefibrylacyjne).

Próba zabezpieczenia dróg oddechowych utrudniona – dużo płynnej treści w górnych drogach oddechowych.

Z wywiadu od personelu: utrata przytomności ok 5-10 minut po spożyciu posiłku. Pacjentka znaleziona na podłodze w pokoju (bez cech urazu).

Po zabezpieczeniu dróg oddechowych odbarczono znaczna ilość powietrza z żołądka (prawdopodobnie nieskuteczna wentylacja BMV). Założono dostępu i.v, podano 1 mg adrenaliny, którą podawano w odstępach 3-5 min [tu nieoceniona pomoc personelu DPS].

Z uwagi na realne podejrzenie pobudzenia nerwu błędnego (podejrzenie zachłyśnięcia, wymiotów mogących poprzedzać NZK) dodatkowo przygotowano i podano atropinę.

Po zoptymalizowaniu wstępnych czynności (drogi oddechowe + monitorowanie EtCO2, dostęp i.v + leki, pełne monitorowanie rytmu)…


IMG_8659

(monitorowanie EtCO2 w trakcie RKO)


…przystąpiono do kolejnej 10 sekundowej oceny rytmu serca z jednoczesnym badaniem tętna (brak wyczuwalnego tętna) oraz monitorowaniem ultrasonograficznym.


IMG_8656

przygotowanie do oceny ultrasonograficznej


Ocena rytmu:

IMG_8669

zdjęcie poglądowe – zapis na monitorze bez zmian w stosunku do rytmu początkowego


Wznowiono RKO i dokonano szybkiej analizy zapisu wideo:

Z uwagi na widoczną, nieznaczną akcje skurczową mięśnia sercowego stwierdzono pseudo PEA i podjęto decyzję o przygotowaniu się (w takcie RKO) do stymulacji przezskórnej (ustawienia: częstość 65/min, prąd 140mA).

W czasie uciskania klatki piersiowej uruchomiono stymulację przezskórną a po krótkiej chwili zauważono przechwycenie elektryczne (pojawienie się zniekształconych zespołów QRS za pikami stymulacji). Przygotowano się do szybkiej oceny tętna (ewentualne przechwycenie mechaniczne – fala wyczuwalnego tętna) z jednoczesną ocena ultrasonograficzną:

IMG_8671

stymulacja przezskórna; przechwycenie elektryczne


stymulacja przezskórna; przechwycenie mechaniczne


MAMY SUKCES ??

Widoczna na zapisie wideo czynność skurczowa mięśnia sercowego nie zapewniała w tej chwili wystarczającej perfuzji. Wznowiono RKO z jednoczesną decyzją o szybkim przetoczeniu 500 ml krystaloidu z dodatkowym wlewem adrenaliny (ok 10 mcg/min) oraz zmniejszeniem wartości prądu stymulacji do minimalnego, zapewniającego przechwycenie elektryczne (+10% wartości przechwycenia), co w tej sytuacji wyniosło 100 mA.

W kolejnych minutach resuscytacji widoczna była stopniowo zmniejszająca się wartość EtCO2 a w ocenach rytmu serca/tętna sytuacja się nie zmieniła.

Pomimo podaży płynów, adrenaliny, stymulacji przezskórnej (z późniejszym brakiem przechwycenia mechanicznego/elektrycznego) nie udało się doprowadzić do powrotu krążenia.

brak akcji skurczowej mięśnia sercowego


 

Po około 45 minutach odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych…

Wielkie brawa dla personelu DPS za szybkie podjęcie działań w przypadku wystąpienia NZK oraz pomocy w trakcie prowadzeni zabiegów resuscytacyjnych. Bez nich byłoby zdecydowanie trudniej..

Z ultrasonograficznym pozdrowieniem

Tomek Gó®ecki