Ogólny plan badania

plan-dziaania-47724721_Fotor


Harmonogram projektu:

Badanie pilotażowe (01.03.2016 – 25.02.2022)
Uzyskanie zgody komisji bioetycznej.


Pierwszy etap badania
(01.03 – 01.08.2016)

> przygotowanie infrastruktury, testowanie w warunkach „laboratoryjnych”  teletransmisji danych USG,
> prace związane z przygotowaniem personelu biorącego udział w badaniu,
> pierwsze testy w warunkach ZRM ( Zespołów Ratownictwa Medycznego),
> stworzenie strony internetowej projektu.

Drugi etap badania
(01.08 – 01.04.2017)

gromadzenie grupy pilotażowej (wykluczenia zgodne z wnioskiem do komisji bioetycznej).

Trzeci etap badania
(01.02.2018 – 30.05.2021)

badania USG w miejscu zdarzenia z wykorzystaniem teletransmisji do ośrodków biorących udział w badaniu (ewentualna informacja zwrotna – telekonsultacja).

Czwarty etap badania
(01.06.2021 – 25.02.2022)

> walidacja danych zebranych w czasie badania USG na miejscu zdarzenia z ponownymi badaniami w SOR.


Działania niezależne:

  • stworzenie książki „Praktyczna ultrasonografia ratunkowa”,
  • szkolenia USG w stanach zagrożenia życia, USG w resuscytacji,
  • stworzenie fakultetu na wydziale lekarskim z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia,
  • konferencja ultrasonograficzna,
  • artykuły dotyczące projektu, etapów realizacji, wyników badania.

W projekt jest wstępnie zaangażowanych 4-5 zespołów ZRM. Zespoły w aglomeracji miejskiej jak i na terenie poza miejskim/wiejskim.
Osoby uczestniczące w projekcie to ratownicy/lekarze z ZRM, lekarze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
Zapotrzebowanie na sprzęt: 4-5 urządzeń USG.
W pierwszym „testowym” etapie badania zapotrzebowanie na urządzenia: 2-3 urządzenia, wykorzystywane w czasie zorganizowanych warsztatów dla zespołu badawczego.
Drugi, trzeci, czwarty etap to praca z urządzeniami w ZRM.


Kryteria sprzętowe:

W celu zapewnienia komunikacji z systemem przesyłu danych warto by urządzenia dysponowały poniższymi parametrami:

  • Możliwość przesłania wykonanego badania za pomocą protokołu DICOM (polecenie DICOM-Send)
  • Przesyłanie statycznych obrazów za pomocą Abstract Syntax: 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 (Ultrasound Image Storage)
  • Przesyłanie sekwencji obrazów (video) za pomocą Abstract Syntax: 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 (Ultrasound Multi-frame Image Storage)
  • Przesyłanie statycznych oraz sekwencji obrazów za pomocą Transfer Syntax: 1.2.840.10008.1.2.4.57 (JPEG Lossless (Process 14)) lub 1.2.840.10008.1.2.4.70 (JPEG Lossless).
  • Możliwość przesłania obrazów za pomocą transmisji DICOM bezpośrednio z urządzenia bez udziału dodatkowego oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie klasy PC.