Informacje dla wystawców

Informujemy, że istnieje możliwość promocji Państwa firmy podczas konferencji, w postaci:

  • prezentacji Państwa rozwiązań, technologii i propozycji na forum konferencji (prezentacja komercyjna),
  • przygotowania stoiska promocyjno-informacyjnego,
  • publikacji reklamy w materiałach konferencyjnych,
  • umieszczenia tablic reklamowych i znaków graficznych w przestrzeni konferencji,
  • insertu materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik konferencji, itp…

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej, w załączonym dokumencie do pobrania: oferta dla firm.

W przypadku zainteresowania proszę o wypełnienie i odesłanie formularza uczestnictwa  na adres Organizatora.