Informacje dla wystawców

Informujemy, że istnieje możliwość promocji Państwa firmy podczas konferencji, w postaci:

  • prezentacji Państwa rozwiązań, technologii i propozycji na forum konferencji (prezentacja komercyjna),
  • przygotowania stoiska promocyjno-informacyjnego,
  • publikacji reklamy w czasie antenowym podczas konferencji,
  • umieszczenia tablic reklamowych i znaków graficznych w przestrzeni stacjonarnej i wirtualnej konferencji,
  • przygotowania wykładu w sesji sponsorowanej,
  • przygotowanie warsztatów praktycznych.

POBIERZ:

Oferta dla wystawców


Szczegółowe informacje:

Tomasz Górecki
tomaszgorecki@mac.com
+48509156642