USG w urazach

Ultrasonografia u pacjentów urazowych

Cele kursu:

 • Szkolenia zespołu medycznego w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u pacjenta urazowego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ultrasonografii „point of care”.
 • Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia u pacjenta po urazie. 


Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do personelu medycznego /lekarz, ratownik, pielęgniarka/ zaangażowanych w opiekę nad krytycznie chorym pacjentem po urazie.

Szkolenie nie wymaga posiadania wcześniejszej wiedzy dotyczącej badania ultrasonograficznego.


Program kursu:

Kurs prowadzony jest w programie jednodniowym. Zajęcia prowadzone są w małych, 4-6 osobowych grupach. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, seminaria, dyskusje oraz symulowane przypadki kliniczne, przy wykorzystaniu żywych modeli, manekinów ALS oraz nagrań wideo.
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do przygotowania się do szkolenia /co najmniej 2 tygodnie przed kursem/.


POBIERZ PROGRAM


Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczna w zakresie:

 • wykorzystania ultrasonografii w urazowych stanach nagłych
 • uzyskania 4 standardowych projekcji w obrębie jamy brzusznej
 • uzyskania dodatkowych projekcji w obrębie klatki piersiowej 
 • oceny szerokości osłonki nerwu wzrokowego (ONSD jako pośredniej oceny wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego u pacjenta po urazie.
 • dostępów donaczyniowych pod kontrolą usg.
 • interpretacji obrazu: rozpoznanie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia u pacjenta po urazie:

– hipowolemia
– odma prężna
– tamponada osierdzia

 • komunikacji w zespole medycznym.
 • zrozumienia pułapek i ograniczeń ultrasonografii skoncentrowanej na urazach.

Ocena

Kursanci poddawani są ocenie ciągłej w czasie warsztatów oraz scenariuszy klinicznych.

Na zakończenie szkolenie przewidziany jest test praktyczny z zakresu omawianego na szkoleniu.


Cena kursu: 800 zł/osoba

 • cenie szkolenie ujęty jest obiady oraz przerwy kawowe,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Cena nie obejmuje:

 • zakwaterowania,
 • zwrotów kosztów podróży.

Punkty edukacyjne:

Za szkolenie “Ultrasonografia w urazach” Ratownik Medyczny otrzymuje 8 punktów edukacyjnych. 


 • zajęcia prowadzone w małych (4-6-osobowych) grupach ćwiczeniowych,
 • kurs jest zakończony zaliczeniem praktycznym.