Projekt

 

paragraf2_mini_HDR


Pilotażowe badanie kliniczne dotyczące „Oceny przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG” ma na celu ocenę możliwości wykorzystania tej formy diagnostyki już na etapie Zespołów Ratownictwa Medycznego. Projekt badania został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (nr 122.6120.26.2016 z dnia 26 lutego 2016 r).