MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO KURSU:

Ultrasonografia w urazach


MATERIAŁY WŁASNE, W JĘZYKU POLSKIM: 

USG PŁUC:

Wprowadzenie

Bat sign

Linie A

Sliding

Barcode

Lung point

Linie B, część 1

Linie B, część 2

Płyn w jamie opłucnowej

Konsolidacje

USG W ZATRZYMANIU KRĄŻENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie, część 2

Monitorowanie w resuscytacji

PEA, pseudo PEA

4H/4T:

Opieka poresuscytacyjna

OCENA NEUROLOGICZNA

Osłonka nerwu wzrokowego (ONSD)

Pośrednia ocena wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, część 2

DOSTĘPY NACZYNIOWE POD KONTROLĄ USG

Wkłucia centralne

Wkłucia obwodowe

Żyła szyjna zewnętrzna

Wkłucia dotętnicze


Urazy (EN)

Podręcznik USG FAST (EN)


MATERIAŁY O POCUS /PHILIPS/

materiały w języku angielskim

Ocena dróg oddechowych

Ultrasonografia płuc

Ultrasonografia płuc 2

Dostępy donaczyniowe

USG w ocenie oka

Protokół FAST

Protokół Rush