Wykładowcy

 

 

Maciej Bohatyrewicz (medycyna ratunkowa)

Wiktor Brusiewicz (urologia)

Jakub Czerwiec (ratownictwo medyczne)

Serii Duriagin (anestezjologia i intensywna terapia)

Fundacja Przystań Medyczna

Magdalena Gałecka-Nowak (kardiologia)

Agnieszka Gołąbek (lekarz medycyny)

Piotr Grabski (lekarz medycyny)

Maria Gruba (chirurgia dziecięca)

Tomasz Górecki (ratownictwo medyczne)

Katarzyna Hampton (medycyna ratunkowa)

Mateusz Jermakow (choroby wewnętrzne)

Witold Jurczyk (ratownictwo medyczne)

Anna Kocurek (radiologia)

Anna Kominek (anestezjologia i intensywna terapia)

Łukasz Kumor (lekarz medycyny)

Maciej Latos (pielęgniarz)

Marcin Maciejewski (ratownictwo medyczne)

Grzegorz Milewski (ratownictwo medyczne)

Grzegorz Niemczyk (ratownictwo medyczne)

Mateusz Putowski (ratownictwo medyczne)

Rafał Rajski (student Wydziału Lekarskiego w Opolu)

Małgorzata Rak (medycyna ratunkowa)

Miłosz Saryusz-Romiszewski (chirurgia dziecięca)

Dorota Sobczyk (kardiologia, choroby wewnętrzne)

Krzysztof Sojecki (pediatria, neonatologia)

Katarzyna Starzec (pediatria, neonatologia)

Damian Szawerna (ratownictwo medyczne)

Katarzyna Szymak (chirurgia)

Paweł Walisiewicz (pediatria)

Wojciech Wierzejski (anestezjologia i intensywna terapia)

Paweł Witkowski (medycyna ratunkowa)

Tomasz Wiśniewski (anestezjologia i intensywna terapia)

Michał Wroński (pediatria, neonatologia)

Michał Zaleski (choroby wewnętrzne)

Mateusz Zawadka (anestezjologia i intensywna terapia)