Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, część 1

 

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe (ICP – intracranial pressure) jest wyzwaniem i potencjalnie śmiertelnym powikłaniem u pacjentów po poważnych urazach głowy i/lub nagłych utratach przytomności w pomocy przedszpitalnej oraz w czasie dotarcia pacjenta na SOR.
Ta grupa pacjentów może wymagać szybkiej interwencji neurochirurgicznej. Wobec tego potrzebne jest proste i dokładne narzędzie, które pozwoliłoby na wczesnym etapie (już na etapie pomocy przedszpitalnej) odróżnić występujące ICP od zdecydowanej większości pacjentów z urazem głowy, którzy nie mają podwyższonego ICP.

Najczęściej używane są do tego celu skanery tomografii komputerowej (CT). Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie w odpowiednio krótkim czasie wykorzystać pełny potencjał pracowni radiologii.

Zastosowanie ultradźwięków do oceny średnicy osłonki nerwu wzrokowego (ONSD – Optic Nerve Sheath Diameter) w kontekście rozpoznania krytycznego wzrostu ICP u pacjentów po urazie głowy, nagłej utracie przytomności jest rzadko stosowaną procedura diagnostyczną, ale zostało opisane w kilku badaniach w ciągu ostatnich dwóch dekad.
Odkryto, że poszerzenie ONSD jest silnym predyktorem podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego.

Pomiar ONSD to proste, powtarzające się nieinwazyjne badanie ciśnienia śródczaszkowego ułatwiające ocenę odpowiedzi na nasze leczenie. Może to stanowić doskonałe uzupełnienie diagnostyczne jak i terapeutyczne już na miejscu zdarzenia w warunkach przedszpitalnych jak i ośrodkach bez zaplecza neurochirurgicznego.


 

Kilka norm: ICP/ONSD

  • Dorośli: 5 – 15 mmHg / 5 mm
  • Dzieci: 3 – 7 mmHg / 4.5 mm
  • Niemowlęta: 1.5 – 6 mmHg/ 4 mm

 

Obraz poszerzonej osłonki nerwu wzrokowego. Wynik pomiaru 7,14 mm.

ONDS 7mm

 

 

O technice pomiaru napiszemy w części 2.

 

Z ultrasonograficznym pozdrowieniem

Tomek Górecki