Teletransmisja danych USG

 

Idziemy o krok dalej…

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy konfigurację pierwszych trzech „stanowisk” do teletransmisji danych USG.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Dzięki współpracy z firmą EMD Company jak i otrzymanej od nich licencji, udało się skonfigurować trzy stanowiska służące do przesyłu danych ultrasonograficznych z miejsca zdarzenia (miejsca wykonania badania USG) na SOR, CU, oddział specjalistyczny.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego systemu zarządzania obrazami JiveX PACS niemieckiej firmy VISUS jesteśmy w stanie w prosty, przejrzysty i szybki sposób dokonać teletransmisji danych USG zebranych w czasie badania pacjenta w stanie zagrożenia życia i przesłania ich na systemy odbiorcze zainstalowane w wybranych ośrodkach.

Przesył danych (na wzór przesyłu zapisu 12 EGK) USG pozwala na zdalna konsultację uzyskanych obrazów (zdjęcie, klip) i może ułatwić podejmowanie decyzji terapeutycznych już na miejscu zdarzenia. Pozwala zoptymalizować transport na oddział docelowy, gdzie przy sprawnie działającym systemie opieki może przyspieszyć ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną pacjentów w stanie zagrożenia życia.

 

VISUS jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań do zarządzania obrazami dla szpitali i praktyk specjalistycznych. Zakres zastosowań produktów z rodziny JiveX rozciąga się od rozwiązań oddziałowych PACS (Picture Archiving and Communication Systems) dla różnych medycznych specjalizacji, międzyoddziałowych rozwiązań klasy Enterprise PACS ze wsparciem dla teleradiologii, aż do skomplikowanych międzyszpitalnych rozwiązań sieciowych z przetwarzaniem w centrach danych. 

Koncepcja JiveX polega na dostarczaniu wszystkich niezbędnych aplikacji, na uniwersalnej platformie bazującej na nowoczesnej technologii Web, na każdą stację roboczą. Platforma ta obsługuje całą logistykę, od akwizycji obrazów, po dystrybucję obrazów i wyników z rozpoznaniem w formie cyfrowej, jak również dystrybucję cyfrowych radiogramów i archiwizację obrazów.

System składa się z urządzenia mobilnego USG, skonfigurowanego z systemem Jivex PACS, który przesyła do stacji bazowej uzyskane w trakcie badania dane USG (zdjęcie/klip)

W testowanym przesyle wykorzystano urządzenie Iviz firmy Sonosite oraz skonfigurowany z nim telefon komórkowy Xiaomi Redmi 6A w sposób zapewniający niezbędne szyfrowanie przesyłanych danych.

Parę wstępnych danych (warunki “laboratoryjne”) 🙂

  • Przesłanie 6 sekundowego klipu video trwało ok 55 sekund.
  • Przesłanie trzech 6 sekundowych klipów video ok 3 minut.
  • Pojedyncze zdjęcie zostało przesłane w czasie poniżej 6 sekund.

Oczywiście wszystko jest uzależnione od dostępu i jakości sieci GSM.

A CO TERAZ??

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak faza testów w realnych warunkach jak i szkolenia osób odbierających przesyłane dane USG.

Tomek Górecki