IV FAKULTET: ULTRASONOGRAFIA W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

 

W dniach 28-30 maja oraz 3-4 czerwca 2019 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się kolejny już fakultet z ultrasonografii „point of care”.

Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM, Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM oraz firmą MIRO dystrybutora sprzętu medycznego

LOGO_CLAIM_SZERE_ZIELONE_KRESKI_CMYK — kopia — kopia — kopia

 


 

Cele warsztatów:

Praktyczne przygotowanie do diagnostyki ultrasonograficznej pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Termin: 28 maja – 4 czerwca 2019.

Uczestnicy: Osoby zgłoszone zostaną podzielone na 3 grupy ćwiczeniowe, na którą przypada 1 prowadzący.

Przygotowanie do zajęć:

Uczestnicy fakultetu otrzymują materiały (wideo, artykuły) dotyczące wykorzystania USG w stanach nagłych do samodzielnego przygotowania się przed zajęciami. Na fakultecie będzie minimalna ilość zajęć teoretycznych.

Forma zaliczenia kursu:

Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się krótki test wstępny (PRE-TEST), mający określić stopień własnego przygotowania się do zajęć. W czasie całego fakultetu uczestnicy są poddawani ocenie ciągłej. Na zakończenie planowane jest praktyczne wykonanie pełnego badania USG. 

Zakres tematyczny:

  • niewydolność krążenia, różnicowanie przyczyn wstrząsu, protokół FATE,
  • ultrasonografia  w urazach, protokół FAST, eFAST
  • niewydolność oddechowa, protokół BLUE/ocena drożności dróg oddechowych,
  • ocena układu naczyniowego/ocena naczyń żylnych pod kątem zakrzepicy, ocena naczyń tętniczych w podstawowym zakresie, przygotowanie do kaniulacji,
  • nagłe zatrzymanie krążenia, protokół FEEL

 

program fakultetu 2019program fakultetu 2019m