Warsztaty: Ultrasonografia point of care

 


WebPage

Dzięki dotacji otrzymanej z Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 w dniach 5-7 września 2016 roku zostaną zorganizowane trzecie już warsztaty ultrasonografii w stanach zagrożenia życia.
Uczestnikami warsztatów są osoby uczestniczące w projekcie badania klinicznego: “Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu usg”. Tematyka będzie obejmowała wczesną diagnostykę pacjenta w stanie zagrożenia życia przy wykorzystaniu protokołów diagnostycznych: RUSH, FEER/FEEL, FATE, FAST/EFAST, BLUE, podstawy obrazowania naczyń. Zajęcia będą się odbywać w małych (4-5 osobowych) grupach. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma przed zajęciami podręcznik oraz materiały audio-wideo do przygotowania się do zajęć.


 

Ultrasonografia ratunkowa point of care. Wykorzystanie teletransmisji obrazu USG

Organizator:
Tomasz Górecki, Zakład Dydaktyki Medycznej UJCM

Cele warsztatów:
Praktyczne przygotowanie do diagnostyki ultrasonograficznej pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Termin:
5-7 września 2016.

Uczestnicy:
15 osób podzielonych na 3 grupy 5-osobowe.

Prowadzący:
dr n. med. Dorota Sobczyk, specjalista kardiolog, choroby wewnętrzne, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
lek.med. Łukasz Niewiara, kardiolog, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
lek.med. Krzysztof Nycz, choroby wewnętrzne, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Forma zaliczenia kursu:
Ocena ciągła, praktyczne wykonanie pełnego badania USG.

Zakres tematyczny:

  • badanie serca wg protokołu FATE/ocena wg schematu A-F,
  • ocena jamy brzusznej w urazach wg protokołu FAST, eFAST,
  • badanie USG płuc wg protokołu BLUE/ocena drożności dróg oddechowych,
  • ocena układu naczyniowego/ocena naczyń żylnych pod kątem zakrzepicy,
  • ocena naczyń tętniczych w podstawowym zakresie, przygotowanie do kaniulacji,
  • różnicowanie przyczyn wstrząsu.

 

PROGRAM

Poniedziałek 05.09.2016 

14.00-14.30       Rejestracja

14.30-14.45       Wprowadzenie, plan warsztatów, cele edukacyjne, forma zaliczenia

14.45-15.15       Wykład: Podstawy fizyczne USG, podstawy uzyskiwania obrazu USG, rodzaje głowic i badań, obsługa aparatu USG, „gałkologia”

15.15-15.45       Wykład: Badanie USG w urazach wg algorytmu FAST

15.45-16.15       Wykład: Badanie układu żylnego pod kątem zakrzepicy, podstawowe badanie obwodowego układu tętniczego pod kątem przygotowania do kaniulacji

16.15-16.30       Przerwa

Ćwiczenia praktyczne:

Zapoznanie się ze sprzętem + krótki wstęp teoretyczny dla każdej stacji
16.30-18.30 SALA 1 SALA 2 SALA 3
Grupa A Grupa B Grupa C

Wtorek 06.09.2016 

14.00-14.30       Wykład: Podstawy wykonywania badania echokardiograficznego w stanach zagrożenia życia (protokół FATE, schemat A-F)

14.30-15.15       Wykład: Badanie echokardiograficzne w stanach zagrożenia życia (wykrywanie podstawowych patologii, APPLE-PIE)

Ćwiczenia praktyczne: 

15.15-18.30 SALA 1 SALA 2 SALA 3
  Uraz (FAST) Serce (FATE) Naczynia/wstrząs
Grupa A Grupa B Grupa C
Grupa C Grupa A Grupa B
Grupa B Grupa C Grupa A

Środa 07.09.2016

 14.00-14.30       Wykład: Badanie USG płuc wg protokołu BLUE/ocena drożności dróg oddechowych

Ćwiczenia praktyczne:

14.30-18.00 SALA 1 SALA 2 SALA 3
  Płuca (BLUE) Uraz (eFAST) Naczynia/zakrzepica
Grupa A Grupa B Grupa C
Grupa C Grupa A Grupa B
Grupa B Grupa C Grupa A