III fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

 

W dniach 12-16 marca 2018 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia.

Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM.

Zajęcia były realizowane dla studentów IV, V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Serdeczne podziękowania za umożliwienie realizacji fakultetu dla firmy WhiteMed

http://whitemed.pl


Cele warsztatów:

Praktyczne przygotowanie do diagnostyki ultrasonograficznej pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Termin: 12-16 marca 2018.

Uczestnicy: Osoby uczestniczące w zajęciach zostaną podzielone na 3 grupy ćwiczeniowe, na którą to grupę przypada 1 prowadzący.

Przygotowanie do zajęć:

Zajęcia mają głównie charakter praktyczny. Uczestnicy otrzymają na minimum 2 miesiące przed zajęciami komplet materiałów audio-wideo z wykorzystania USG w stanach nagłych do przygotowania się do zajęć. Na fakultecie będzie minimalna ilość zajęć teoretycznych.

Forma zaliczenia kursu:

Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się krótki test wstępny (PRE-TEST), mający określić stopień własnego przygotowania się do zajęć. W czasie całego fakultetu uczestnicy są poddawani ocenie ciągłej. Na zakończenie planowane jest praktyczne wykonanie pełnego badania USG na realnych pacjentach (opcjonalnie).

Zakres tematyczny:

  • badanie serca wg protokołu FATE, niewydolność krążenia,
  • ocena jamy brzusznej w urazach wg protokołu FAST, eFAST,
  • badanie USG płuc wg protokołu BLUE/niewydolność oddechowa,
  • ocena drożności dróg oddechowych,
  • ocena układu naczyniowego/ocena naczyń żylnych pod kątem zakrzepicy, ocena naczyń tętniczych w podstawowym zakresie, przygotowanie do kaniulacji,
  • nagłe zatrzymanie krążenia, protokół FEEL,
  • scenariusze kliniczne ( praca zespołowa) na symulatorach z opcją diagnostyki USG.

 

 

This slideshow requires JavaScript.