Kongres PRC. Warsztaty: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

 

Wspólnie z Polską Radą Resuscytacji zapraszamy Państwa na krótkie warsztaty dotyczące wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Warsztaty odbędą się w Krakowie, w czasie trwania VII Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji w dniach 15-16 grudnia 2017 roku.

Badanie USG jako uzupełnienie badania fizykalnego pozwala na wiarygodną ocenę różnych stanów patologicznych, występujących u pacjenta po urazie, niewydolności krążeniowo-oddechowej jak i w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Może to w znaczący sposób przyspieszyć diagnostykę różnicową u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, pozwalając na wdrożenie ukierunkowanych interwencji medycznych już na miejscu zdarzenia, przyspieszenia ścieżki diagnostycznej, co może wpłynąć na zwiększenie przeżywalności w tej grupie pacjentów.


Współorganizator:

http://whitemed.pl


Cele warsztatów:

  • zwiększenie wiedzy i świadomości na temat potencjalnych możliwości wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej w stanach zagrożenia życia,
  • wykorzystanie diagnostyki ultrasonograficznej do oceny odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia,
  • wykorzystanie teletransmisji obrazu USG jako elementu wspomagającego podejmowanie decyzji terapeutycznych.

Tematyka warsztatów:

WARSZTAT 1

Protokół FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, oraz w przypadku dodatkowych urazów klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w obrębie jamy brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym.

Termin:

Cena:

  • 50 zł/warsztat (uczestnicy Kongresu za okazaniem potwierdzenia uczestnictwa)
  • 150 zł/warsztat (pozostałe osoby)

Przesłanie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną stanowi wstępną rezerwację miejsca na warsztacie. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja z danymi dotyczącymi płatności za wybrany warsztat.

WARSZTAT 2

Protokół FATE – (Focus Assessment Transthoracic in Emergency). Zastosowanie niniejszego protokołu ma na celu określenie przyczyn niestabilności hemodynamicznej. Jest on bowiem ukierunkowany na obrazowanie mięśnia sercowego jako jednego ze składowych patofizjologii wstrząsu, niekoniecznie związanej z pacjentem urazowym. Protokół FEEL (Focused Echocardiographic Evaluation in Life Support) jest rekomendowanym przez wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji protokołem badania ultrasonograficznego stosowanym w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ALS-Advanced Life Support). Celem tego badania jest poszukiwanie i różnicowanie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (tamponada osierdzia, masywna zatorowości płucna, odma prężna, hipowolemia) występujących u pacjentów z PEA.

Termin:

Cena:

  • 50 zł/warsztat (uczestnicy Kongresu za okazaniem potwierdzenia uczestnictwa)
  • 150 zł/warsztat (pozostałe osoby)

Przesłanie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną stanowi wstępną rezerwację miejsca na warsztacie. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja z danymi dotyczącymi płatności za wybrany warsztat.

 

Miejsce warsztatów:

Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagielońskiego
ul.Krupnicza 33, 31-123 Kraków

Szczegółowe informacje:

Polska Rada Resuscytacji
ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 44 66 971
mob. 668 604 860
fax. 12 44 66 972
email : biuro@prc.krakow.pl

Tomasz Górecki
email: t.gorecki@uj.edu.pl