II fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

 

W dniach 7-12 czerwca 2017 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii “point of care”.

Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM.

18953483_1428643867172869_1477941120338544050_o_HDR


Serdeczne podziękowania za umożliwienie realizacji fakultetu dla firmy WhiteMed

http://whitemed.pl


Cele warsztatów:

Praktyczne przygotowanie do diagnostyki ultrasonograficznej pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Termin: 7 – 12 czerwca 2017.

Uczestnicy: Osoby zgłoszone zostaną podzielone na 3 grupy ćwiczeniowe, na którą to grupę przypada 1 prowadzący.

Przygotowanie do zajęć:

Z uwagi na to, że zajęcia mają głównie charakter praktyczny przesyłam Państwu link na stronę internetową, gdzie są zawarte materiały (wideo, artykuły) dotyczące wykorzystania USG w stanach nagłych. Na fakultecie będzie minimalna ilość zajęć teoretycznych.

Forma zaliczenia kursu:

Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się krótki test wstępny (PRE-TEST), mający określić stopień własnego przygotowania się do zajęć. W czasie całego fakultetu uczestnicy są poddawani ocenie ciągłej. Na zakończenie planowane jest praktyczne wykonanie pełnego badania USG. 

Zakres tematyczny:

  • badanie serca wg protokołu FATE,
  • ocena jamy brzusznej w urazach wg protokołu FAST, eFAST
  • badanie USG płuc wg protokołu BLUE/ocena drożności dróg oddechowych,
  • ocena układu naczyniowego/ocena naczyń żylnych pod kątem zakrzepicy, ocena naczyń tętniczych w podstawowym zakresie, przygotowanie do kaniulacji
  • nagłe zatrzymanie krążenia, protokół FEEL


PROGRAM

Środa 07.06.2017

14.00-14.15 Rejestracja (PRE-TEST)
14.15-14.30

 

Wprowadzenie, plan warsztatów, cele edukacyjne, forma zaliczenia.
Tomek Górecki
14.45-15.15 Wykład (lub) praktyczne zajęcia przy aparacie: Podstawy fizyczne USG, podstawy uzyskiwania obrazu USG, rodzaje głowic i badań, obsługa aparatu USG, gałkologia.
15.15-15.45 Wykład:
Badanie USG w urazach wg algorytmu FAST/eFAST.
Konrad Jabłoński
15.45-16.15 Wykład:
Badanie układu żylnego pod kątem zakrzepicy, podstawowe badanie układu tętniczego, przygotowania do kaniulacji.
Mateusz Podolec
16.15-16.30 Przerwa
16.30-17.15 Wykład:
Badanie USG płuc wg protokołu BLUE/ocena drożności dróg oddechowych.
Paweł Krawczyk
17.15-18.00 Wykład:
Badanie echokardiograficzne w stanach zagrożenia życia (wykrywanie podstawowych patologii).
Agnieszka Skrzypek

 

Ćwiczenia praktyczne:

ZAPOZNANIE SIĘ ZA SPRZĘTEM

SALA 1 SALA 2 SALA 3
18.00-19.00 Grupa A Grupa B Grupa C

 

Czwartek 08.06.2017

Ćwiczenia praktyczne:

SALA 1 SALA 2 SALA 3
14.30-19.00

 

 

Uraz (eFAST) Serce (FATE) Płuca (BLUE)
Konrad Agnieszka Paweł
Grupa A Grupa B Grupa C
Grupa C Grupa A Grupa B
Grupa B Grupa C Grupa A

 

Piątek 09.06.2017 

Ćwiczenia praktyczne:

SALA 1 SALA 2 SALA 3
Mateusz Konrad Agnieszka
14.30-19.00

 

Naczynia Brzuch Serce
Grupa A Grupa B Grupa C
Grupa C Grupa A Grupa B
Grupa B Grupa C Grupa A

 

Poniedziałek 12.06.2017 

Ćwiczenia praktyczne:

SALA 1 SALA 2 SALA 3
Paweł Mateusz Tomek/Konrad
14.30-19.00

 

 

Naczynia, zakrzepica, NZK Naczynia, tętniaki Symulator – przypadki kliniczne
Grupa A Grupa B Grupa C
Grupa C Grupa A Grupa B
Grupa B Grupa C

Grupa A

18920760_1428643907172865_5155203995923995388_o

19025270_1428716340498955_4486012797526086250_o