Zgłaszanie abstraktów

 • Abstrakt powinien być napisany w języku polskim w formacie programu Microsoft Word.
  – dokument nie powinien przekraczać 2000 znaków, wliczając cyfry,
  – czcionka Arial 10, akapit z lewej strony,
  – tekst wyrównany do prawej strony,
  – pojedyncze odstępy,
  – margines lewy i prawy powinien być ustawiony na 2,5 cm.
  – tytuł należy podać w języku polskim drukowanymi literami, pogrubioną czcionką (bez skrótów).
 • Abstrakt powinien zawierać:
  – tytuł (należy podać w języku polskim drukowanymi literami, pogrubioną czcionką, bez skrótów),
  – imiona i nazwiska wszystkich autorów,
  – nazwę instytucji (bez dokładnych danych adresowych), miejscowość,
  – wstęp, metodologię, wyniki, wnioski.

Kategorie tematyczne streszczeń

Należy wybrać jedną kategorię tematyczną, odpowiadającą sesji, do której należy zgłaszane streszczenie.

 • ultrasonografia w anestezjologii,
 • ultrasonografia w kardiologii,
 • ultrasonografia w chorobach wewnętrznych,
 • ultrasonografia w neurologii,
 • ultrasonografia w medycynie ratunkowej,
 • ultrasonografia w pediatrii,
 • ultrasonografia w chirurgii, ortopedii,
 • ultrasonografia a edukacja,
 • ultrasonografia w medycynie ekstremalnej.

Termin nadsyłania abstraktów

 • Abstrakty prosimy nadsyłać do 2.11.2019 roku na adres mailowy: usgkonferencja@gmail.com  
  Prace zgłaszane po tym terminie nie będą przyjmowane.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu abstraktu nastąpi do 5.11.2019 roku.
 • Warunkiem przyjęcia i wygłoszenia pracy jest rejestracja udziału w Konferencji oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.