“Ocena przydatności badania ultrasonograficznego 
w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy
wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG”

 


 

Fakty

  • Co roku na całym świecie 5,8 miliona ludzi w różnym wieku umiera z powodu urazów (wypadki I zdarzenia kryminalne) 
  • Wypadki drogowe:
    – Na drogach co roku umiera 1,24 miliona osób
    – Koszt całkowity: 518 miliardów $ /CDCP 2013/ 
  • Roczne koszty leczenia szpitalnego pacjentów urazowych w USA szacuje się na 37,5 miliardów $ /Velopulos CG et al. J Surg Res 2013;184:444-9/ 
  • WHO określa urazy jako główne wyzwanie XXI wieku dla opieki zdrowotnej 
  • Do tej pory wyniki badań nad zastosowaniem USG w RKO nie wykazały zwiększenia przeżywalności. USG z pewnością umożliwia jednak rozpoznanie niektórych odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (tamponada osierdzia, zatorowość płucna, hipowolemia, odma prężna) oraz potwierdzenie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej w tchawicy. /ERC 2015/