Program Konferencji, warsztaty praktyczne

 

Ramowy program konferencji

(program może ulec niewielkim zmianom)

Piątek,
3 grudnia 2021

 
   
14.00-18.00 Warsztaty praktyczne
   
18.00-18.20 Rozpoczęcie V Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
„Ultrasonografia w medycynie ratunkowej. Pułapki ultrasonografii.”
18.20-20.20

Sesja inauguracyjna: Czy każda pomyłka to od razu błąd?

 • Dlaczego dochodzi do błędów?
  Małgorzata Rak
 • Algorytmy – zbawienie i utrapienie
  Maciej Bohatyrewicz
 • Czy każdy kamień wywoła lawinę? Pomyłki diagnostyczne i jak się przed nimi uchronić
  Agnieszka Gołąbek
 • Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie – rozpoznawanie rozwarstwienia dużych tętnic
  Agnieszka Bartyka
 • Błąd 404
  Łukasz Kumor
 • Zastosowanie USG w PZRM u pacjenta z częstoskurczem
  Damian Szawerna
 
Panel dyskusyjny 
 
   
   

Sobota,
4 grudnia 2021

 
   
09.00-10.30 Sesja 1          Ultrasonografia przedszpitalna
10.30-10.50 Przerwa na kawę
10.50-13.00

Sesja 2          Sesja   Lus.expert

 • Ultrasonografia płuc i „niepłuc”
  Natalia Buda 
 • Covid, czy Nie-Covid
   – Jola Cylwik
 •  Modułowe nauczanie ultrasonografii point of care dla studentów
  SKN Ultrasonografii klinicznej i Natalia Buda
13.00-13.40 Przerwa na obiad
13.40-15.50 Sesja 3          Sesja   CrticalUSG
15.50-18.20 Sesja 4          Sesja międzynarodowa
   
   

Niedziela,
5 grudnia 2021

 
   
09.00-10.30

Sesja 5          Sesja studencka/edukacyjna

 • Pułapki w ultrasonografii jamy brzusznej 
  Wiktor Bursiewicz
 • Młody chirurg z głowicą 
  Katarzyna Szymak
 • Artefakty, cienie, odbicia, rewerberacje, zwapnienia, gazy … patologia czy iluzja? 
  Wiktor Bursiewicz
 • Gaz w układzie żyły wrotnej w obrazie klinicznym przerostowego zwężenia odźwiernika – opis przypadku 
  Katarzyna Szymak
 • Jak się uczyć ultrasonografii? – o edukacji słów kilka 
  Wiktor Bursiewicz
10.30-12.00

Sesja 6          Sesja pediatryczna

 • Obrazy z podróży – do czego w karetce noworodkowej przydaje się USG?
  Wojciech Durlak
 • Co ciekawego można znaleźć w USG przy dolegliwościach ze strony układu ruchu
  Maria Dzierżęga
 • Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodków
  Michał Wroński
 • Ultrasonograficzne zagadki
  Katarzyna Starzec 
12.00-12.30 Przerwa na kawę
12.30-14.30

Sesja 7          Sesja weterynaryjna

 • Pacjent w stanie nagłym w obrazie ultrasonograficznym.
  Błędy i pułapki diagnostyczne w ocenie narządów jamy brzusznej i miednicy
  Anna Kosiec-Tworus
 • Wykorzystanie przedklatkowej diagnostyki płuc w pediatrii weterynaryjnej
  Ziemowit Kudła
 • Gdzie diabeł tkwi w szczegółach – pułapki i błędy badania przedklatkowego klatki piersiowej w stanach nagłych
  Rafał Niziołek
14.30-14.50 Przerwa na kawę
14.50-16.30 Sesja 8          Sesja „case study”
Około 17.00 Zakończenie Konferencji

 

Warsztaty praktyczne

Piątek, 3.12.2021

/godzina 14.00-18.00/

 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążenia
 • Dostępy donaczyniowe
 • Urazy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Sobota, 4.12.2021

 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążenia 
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Dostępy donaczyniowe
 • Urazy

Cena pojedynczego warsztatu wynosi 60 zł brutto.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń/opłat.