Program szkolenia

 

Program szkolenia *

 

Dzień 1

 

08:30 – 09:00   Rejestracja, spotkanie z opiekunami grup

09:00 – 09:15   Przywitanie uczestników

09:20 – 09:45   PRE-TEST

09:45 – 09:55   Sonoanatomia inaczej cz.1

10:00 – 10:30   Wykład: Idea point-of-care, Ultrasonograficzne badanie ABCDE

10:30 – 11:15   Wykład: Protokół BLUE. Podstawy USG płuc.

11:15 – 11:30   Przerwa na kawę

 

Warsztat 1 Sala 1
Niewydolność oddechowa
Sala 1
Niewydolność oddechowa
11:30 – 12:20 Grupa 1 Grupa 2

 

12:25 – 12:55   Wykład: Ultrasonografia w urazach. eFAST

 

Warsztat 2 Sala 1
Ultrasonografia w urazach
Sala 2
Ultrasonografia w urazach
13:00 – 14:20 Grupa 2 Grupa 1

 

14:20 – 15:10   Przerwa na obiad

15:10 – 15:55   Przypadki kliniczne (patologie) – eFAST, BLUE

 

Warsztat 3 Sala 1
Scenariusze kliniczne
Sala 2
Scenariusze kliniczne
16:00 – 17:30 Grupa 1 Grupa 2

17:35 – 17:50 Przerwa na kawę

17:50 – 18:55 Praca własna z aparatem

19:00    Zakończenie 1 dnia, spotkanie z opiekunami grup

 


 

Dzień 2
 

9:00 – 09:15   Kawa, spotkanie z opiekunami grup

9:15 – 10:00   Wykład: Niewydolność krążenia. Protokół FATE

 

Warsztat 4 Sala 1
Protokół FATE
Sala 2
Protokół FATE
10.10 – 11.40 Grupa 1 Grupa 2

 

11:40 – 11:55   Przerwa na kawę

11:55 – 12:25   Wykład: Ultrasonografia w zatrzymaniu krążenia. Protokół FEEL

 

Warsztat 5 Sala 1
FEEL, scenariusze kliniczne
Sala 2
FEEL, scenariusze kliniczne

12:30 – 13:40

Grupa 2 Grupa 1

 

13:45 – 14:25   Przerwa obiadowa

14:25 – 15:10   Przypadki kliniczne (patologie) – FATE, FEEL

15:10 – 15:20   Sonoanatomia inaczej cz. 2

15:20 – 15:50   Omówienie egzaminów

15:30 – 15:50   POST TEST

15:50 – 17:00   EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

17:00   Omówienie egzaminu

17.25   Podsumowanie kursu

 


Opracowanie: J. Cylwik, T. Górecki

 

* Program szkolenia może ulec niewielkim zmianom