Duszność, ból w klatce piersiowej

  58 letni pacjent przywieziony na SOR przez ZRM z powodu narastającej duszności i bólu w klatce piersiowej. Brak istotnego wywiadu chorobowego. Przy przyjęciu na SOR: Pacjent niestabilny hemodynamicznie: A – drożne, silnie pobudzony B – zasinienie twarzy, tachypnoe, silna duszność, SpO2 – 90%, osłuchowo: obustronnie symetryczny, ściszony szmer C- HR 170/min, tachykardia nadkomorowa, BP 100/70 […]

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”

Szanowni Państwo ! Miło nam powiadomić, że wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2018 roku planujemy zorganizowanie dawno wyczekiwanej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej na temat wykorzystania ultrasonografii w medycynie ratunkowej: „ULTRASONOGRAFIA W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ” Celem planowanej Konferencji jest podniesienie świadomości uczestników-praktyków oraz teoretyków zajmujących się […]

III fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  W dniach 12-16 marca 2018 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia. Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM. Zajęcia były realizowane dla studentów IV, V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

Kongres PRC. Warsztaty: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  Wspólnie z Polską Radą Resuscytacji zapraszamy Państwa na krótkie warsztaty dotyczące wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów w stanach zagrożenia życia. Warsztaty odbędą się w Krakowie, w czasie trwania VII Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji w dniach 15-16 grudnia 2017 roku. Badanie USG jako uzupełnienie badania fizykalnego pozwala na wiarygodną ocenę różnych stanów patologicznych, występujących u […]

Warsztaty USG: Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia

  W dniach 11.09 oraz 18.09.2017 w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJCM w Krakowie odbyły się warsztaty ultrasonograficzne dla osób uczestniczących w projekcie badania „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG”. Tym razem (poza oceną płuc, jamy brzusznej) większość zajęć była skoncentrowana na ocenie mięśnia sercowego przy wykorzystaniu protokołu FATE oraz protokołu FEEL. […]

II fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  W dniach 7-12 czerwca 2017 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii „point of care”. Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM. Serdeczne podziękowania za umożliwienie realizacji fakultetu dla firmy WhiteMed Cele warsztatów: Praktyczne przygotowanie do diagnostyki […]

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  „Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie…” Wytyczne resuscytacji ERC 2015     Szanowni Państwo, zwracam się̨ z prośbą o wsparcie i zaangażowanie Państwa placówki w badanie kliniczne „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG”. Badanie to uzyskało pozytywne opiniowanie […]