Opłaty

Opłata wczesna

(do 10 listopada 2021)

Opłata późna

(od 10 listopada)

450 zł brutto

500 zł brutto


W celu opłacenia konferencji proszę użyć adresu mail
podanego w trakcie rejestracji

Wykup udział - OPŁATA WCZESNA


Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Udział w konferencji w miejscu jej odbywania
  • Imienny certyfikat uczestnictwa
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Wstęp na stoiska wystawowe

Opłata nie obejmuje:

  • Dojazdu w miejsce odbywania się konferencji
  • Noclegów w czasie trwania konferencji

Liczba uczestników konferencji to 250 osób*.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie ona uzależniona od przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19 na czas trwania konferencji.

*  W chwili uzyskania limitu (250) zgłoszeń zostanie uruchomiony dostęp online do streamingu wydarzenia.