Opis szkolenia

 

 

Ultrasonografia „point of care” jest to metodą diagnostyczną, która na przestrzeni ostatnich lat zdobywa coraz to większą popularność w medycynie ratunkowej.

Podstawowymi obszarami zastosowania ultrasonografii point-of-care u pacjentów w stanach zagrożenia życia są między innymi:

 • różnicowanie przyczyn wstrząsu z oceną hemodynamiczną
 • ocena stanu wolemii
 • podstawowa ocena płuc – różnicowanie przyczyny niewydolności oddechowej
 • ocena ciśnienia śródczaszkowego
 • ocena pacjenta po urazie

 


Cele kursu:

 • wprowadzenie koncepcji ultrasonografia „point of care”
 • przygotowanie kierowników i członków zespołów medycznych do właściwego wykorzystania ultrasonografii u pacjentów w stanach zagrożenia życia
 • rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia (niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, pacjent po urazie).
 • rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – ultrasonograficznie monitorowanie resuscytacji, poszukiwanie odwracalnych przyczyn NZK, ocena poresuscytacyjna.

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest głównie do personelu medycznego /lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/.


Program kursu:

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (co najmniej trzy tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Na oczątku szkolenia odbędzie się Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów.

 • Kurs prowadzony jest w programie jedno lub dwudniowym.
 • Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe.
 • Główną formą przekazywania wiedzy są praktyczne ćwiczenia w małych grupach /do sześciu osób na 1 instruktora/.
 • Maksymalna liczba kursantów to dwanaście osób (dwie grupy po sześć osób).

Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą:

 • podstawy fizyczne ultrasonografii,
 • tryby obrazowania, orientacje przestrzenne, artefakty ultrasonograficzne,
 • ultrasonografia w urazach,
 • wykorzystanie ultrasonografii w niewydolności oddechowej,
 • wykorzystanie ultrasonografii w niewydolności krążenia,
 • wykorzystanie ultrasonografii w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • zabiegi pod kontrolą USG (dostępy donaczyniowe, punkcja opłucnej, perikardiocenteza) jako dodatkowa opcja na wybranych szkoleniach.

Oraz wiedzę praktyczną w postaci ćwiczeń i warsztatów:

 • ultrasonografia w urazach,
 • ultrasonografia w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • dostępy donaczyniowe pod kontrolą USG (opcja dodatkowa na wybranych szkoleniach),
 • ultrasonografia płuc (różnicowanie przyczyn niewydolności oddechowej),
 • wstrząs (różnicowanie przyczyn wstrząsu, ocena wolemii).

Ocena:

Kursanci poddawani są ocenie ciągłej podczas praktycznych stacji ćwiczeniowych.

W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest egzamin praktyczny a także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu.


Cena: 900 zł/osoba

 • cenie szkolenie ujęte są 2 obiady oraz przerwy kawowe,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Cena nie obejmuje:

 • zakwaterowania,
 • zwrotów kosztów podróży.