III fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  W dniach 12-16 marca 2018 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia. Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM. Zajęcia były realizowane dla studentów IV, V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

Warsztaty USG: Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia

  W dniach 11.09 oraz 18.09.2017 w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJCM w Krakowie odbyły się warsztaty ultrasonograficzne dla osób uczestniczących w projekcie badania „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG”. Tym razem (poza oceną płuc, jamy brzusznej) większość zajęć była skoncentrowana na ocenie mięśnia sercowego przy wykorzystaniu protokołu FATE oraz protokołu FEEL. […]

II fakultet: Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

  W dniach 7-12 czerwca 2017 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się kolejny już fakultet z ultrasonografii „point of care”. Zajęcia realizowane we współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJCM oraz Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM. Serdeczne podziękowania za umożliwienie realizacji fakultetu dla firmy WhiteMed Cele warsztatów: Praktyczne przygotowanie do diagnostyki […]

Warsztaty: Ultrasonografia point of care

  Dzięki dotacji otrzymanej z Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 w dniach 5-7 września 2016 roku zostaną zorganizowane trzecie już warsztaty ultrasonografii w stanach zagrożenia życia. Uczestnikami warsztatów są osoby uczestniczące w projekcie badania klinicznego: “Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu usg”. Tematyka będzie obejmowała wczesną diagnostykę pacjenta w stanie […]